Výkaz M 3-04


» Zmeny výkazu (XLS, 110 kB)

» Zmeny metodiky (PDF, 305 kB)

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (XLS, 107 kB) 09.03.2011
2. Metodika výkazu (PDF, 333 kB) 09.03.2011
3. XML dátové rozhranie (XSD, 33 kB) 09.03.2011
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 91 kB) 09.03.2011
5. Zmeny v dátovom rozhraní (XLS, 24 kB) 09.03.2011

Termín predloženia údajov je do 14. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia. Dodatočné doplnenie údajov do výkazu je potrebné dohodnúť s kontaktnými pracovníčkami.

Kontakty pre spracovanie výkazu M 2-04
 
Ing. Eva Habalová, tel.: 02 / 57269 412, e-mail: eva.habalova@nczisk.sk
p. Jana Kubačová, tel.: 02 / 57269 407, e-mail: jana.kubacova@nczisk.sk