Výkaz M 3-04

Zmeny vo výkaze M 3-04 – na rok 2010


» Súčtové riadky (XLS, 122 kB)

» Zmeny výkazu (XLS, 173 kB)

» Zmeny metodiky (PDF, 276 kB)

Finančné ukazovatele sa uvádzajú v eurách - €.

Por. číslo Názov súboru
1 XML dátové rozhranie (XSD, 29 kB) verzia 1., platná od 18. 3. 2010
2 Metodika výkazu (PDF, 274 kB)
3 Formulár výkazu (XLS, 104 kB) verzia 1., platná od 18. 3. 2010
4 Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 68 kB)

Termín predloženia údajov za 1. štvrťrok 2010 je 14. 4. 2010. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia.
Dodatočné doplnenie údajov do výkazu je potrebné dohodnúť s kontaktnými pracovníčkami.