Výkaz M 2-04

Zmeny vo výkaze M 2-04 – na rok 2010


» Súčtové riadky (XLS, 247 kB)

» Zmeny výkazu (XLS, 219 kB)

» Zmeny metodiky (PDF, 296 kB)

» Upozornenie (PDF, 54 kB)

Finančné ukazovatele sa uvádzajú v eurách - €.

Por. číslo Názov súboru
1 XML dátové rozhranie (XSD, 37 kB) verzia 1., platná od 18. 3. 2010
2 Metodika výkazu (PDF, 295 kB)
3 Formulár výkazu (XLS, 161 kB) verzia 1., platná od 18. 3. 2010
4 Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 82 kB)

Termín predloženia údajov za 1. štvrťrok 2010 je 14. 4. 2010. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia.
Dodatočné doplnenie údajov do výkazu je potrebné dohodnúť s kontaktnými pracovníčkami.
 

Kontakty pre spracovanie výkazov M 2-04

Kraj Meno Telefón
1 – Bratislavský
3 – Trenčiansky
Ing. Habalová 02 / 57269 412
2 – Trnavský
8 – Košický
p. Kubačová 02 / 57269 407
4 – Nitriansky
7 – Prešovský
p. Šutková 02 / 57269 411
5 – Žilinský
6 – Banskobystrický
p. Rajmanová 02 / 57269 416