Zmeny vo výkazoch v roku 2015 oproti roku 2014


Na otvorenie súborov .pdf je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.


Č.
Označenie výkazov
Schválené formuláre Zmeny vo formulároch oproti roku 2014

A01
Ročný výkaz o činnosti ambulancie
A (MZ SR) 1-01
A01.pdf zmena_A01.pdf

A02
Ročný výkaz o činnosti
diabetologickej ambulancie
A (MZ SR) 2-01
A02.pdf Bez zmeny

A03
Ročný výkaz o činnosti ambulancie
pneumológie a ftizeológie
A (MZ SR) 3-01
A03.pdf zmena_A03.pdf

A04
Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej
ambulancie
A (MZ SR) 4-01
A04.pdf zmena_A04.pdf

A05
Ročný výkaz o činnosti všeobecnej
ambulancie pre deti a dorast
A (MZ SR) 5-01
A05.pdf zmena_A05.pdf

A06
Ročný výkaz o činnosti lekárskej
genetiky
A (MZ SR) 6-01
A06.pdf zmena_A06.pdf

A07
Ročný výkaz o činnosti gynekologickej
ambulancie
A (MZ SR) 7-01
A07.pdf Bez zmeny

A08
Ročný výkaz o činnosti ambulancie
zubného lekára
A (MZ SR) 8-01
A08.pdf zmena_A08.pdf

A09
Ročný výkaz o činnosti
dermatovenerologickej ambulancie
A (MZ SR) 9-01
A09.pdf Bez zmeny

A11
Ročný výkaz o činnosti telovýchovného
lekárstva
A (MZ SR) 11-01
A11.pdf Bez zmeny

A12
Ročný výkaz o činnosti chirurgickej
ambulancie
A (MZ SR) 12-01
A12.pdf Bez zmeny

A13
Ročný výkaz o činnosti nefrologickej
ambulancie
A (MZ SR) 13-01
A13.pdf Bez zmeny

A15
Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej
ambulancie
A (MZ SR) 15-01
A15.pdf zmena_A15.pdf

A17
Ročný výkaz o činnosti kardiologickej
ambulancie
A (MZ SR) 17-01
A17.pdf Bez zmeny

A18
Ročný výkaz o činnosti neurologickej
ambulancie
A (MZ SR) 18-01
A18.pdf Bez zmeny

A20
Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti
A (MZ SR) 20-01
A20.pdf Bez zmeny

A21
Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej
biochémie
A (MZ SR) 21-01

Výkaz zrušený

A22
Ročný výkaz o činnosti hematologickej
ambulancie
A (MZ SR) 22-01
A22.pdf zmena_A22.pdf

A25
Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie
A (MZ SR) 25-01
A25.pdf Bez zmeny

A26
Ročný výkaz o činnosti ambulancie
ortopedickej protetiky
A (MZ SR) 26-01
A26.pdf Bez zmeny

A27
Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej
imunológie a alergiológie
A (MZ SR) 27-01
A27.pdf zmena_A27.pdf

C01
Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny
C (MZ SR) 1-01
C01.pdf Bez zmeny

C02
Ročný výkaz o činnosti anestéziológie
a intenzívnej medicíny
C (MZ SR) 2-01
C02.pdf Bez zmeny

C03
Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
C (MZ SR) 3-01
C03.pdf Bez zmeny

C04
Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie
C (MZ SR) 4-01
C04.pdf zmena_C04.pdf

E02
Ročný výkaz o ekonomike
organizácií v zdravotníctve
E (MZ SR) 2-01
zmena_E02.pdf

J01
Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti
J (MZ SR) 1-01
J01.pdf Bez zmeny

K01
Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej
biochémie
K (MZ SR) 1-01
K01.pdf Bez zmeny

K02
Ročný výkaz o činnosti hematológie a
transfúziológie-pracovisko SVLZ
K (MZ SR) 2-01
K02.pdf zmena_K02.pdf

K04
Ročný výkaz o činnosti rádiológie
K (MZ SR) 4-01
K04.pdf Bez zmeny

K05
Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a
rehabilitácie-pracovisko SVLZ
K (MZ SR) 5-01
K05.pdf zmena_K05.pdf

K06
Ročný výkaz o činnosti výdajne
ortopedicko-protetických pomôcok
K (MZ SR) 6-01
K06.pdf Bez zmeny

K07
Ročný výkaz o činnosti laboratória
klinickej imunológie a alergiológie
K (MZ SR) 7-01
K07.pdf Bez zmeny

K08
Ročný výkaz o činnosti patologickej
anatómie
K (MZ SR) 8-01
K08.pdf zmena_K08.pdf

M01
Ročný výkaz o počte a štruktúre
pracovníkov v zdravotníctve
M (MZ SR) 1-01
zmena_M01.pdf

M04
Ročný výkaz o počte a štruktúre
štátnych zamestnancov v
zdravotníctve
M (MZ SR) 4-01
zmena_M04.pdf

P01
Ročný výkaz o posteľovom fonde
zdravotníckeho zariadenia
P (MZ SR) 1-01
P01.pdf Bez zmeny

P02
Ročný výkaz o chirurgických výkonoch
v posteľových oddeleniach
P (MZ SR) 2-01
P02.pdf zmena_P02.pdf

P03
Ročný výkaz o prírodných liečebných
kúpeľoch
P (MZ SR) 3-01
P03.pdf Bez zmeny

R03
Ročný výkaz o zdravotníckej
technike
R (MZ SR) 3-01
zmena_R03.pdf

T01
Ročný výkaz o činnosti stacionára
T (MZ SR) 1-01
T01.pdf Bez zmeny

T02
Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore
nefrológia
T (MZ SR) 2-01
T02.pdf Bez zmeny

U01
Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti
U (MZ SR) 1-01
zmena_U01.pdf