Hlásenia zdravotného stavu 2019


POZOR:
Okrem iných zmien XSD schém, upozorňujeme na zmenu platnú od 2.5.2016 - položka ROK_SPRAC je definovaná ako konštanta, pričom hodnota sa rovná roku spracovania. Po tejto zmene nie je možné zasielať v jednom xml súbore údaje z viacerých spracovateľských období.


Na otvorenie dokumentov vo formáte .pdf je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.

P.č. Označenie hlásení Formulár Metodické
pokyny
XML
dátové
rozhranie
Verzia XML
(dátum zmeny)
Kontakt
1. Hlásenie o prijatí
do ústavnej
starostlivosti
Z (MZ SR) 1-12
Z1-12.pdf Metodické pokyny iszi_Z01_12.xsd
doc_Z01_12.html
zmena_Z01_12.pdf
15.11.2018
16.10.2018
15.11.2018
Mgr. Danka Majdánová
02/5726 98 74
2. Správa o rodičke
Z (MZ SR) 4-12
Z4-12.pdf Metodické pokyny iszi_Z04_12.xsd
doc_Z04_12.html
zmena_Z04_12.pdf
15.11.2018
16.10.2018
15.11.2018
Mgr. Petra Királyová
02/5726 98 73
3. Správa o novorodencovi
Z (MZ SR) 5-12
Z5-12.pdf Metodické pokyny iszi_Z05_12.xsd
doc_Z05_12.html
zmena_Z05_12.pdf
15.11.2018
16.10.2018
15.11.2018
Mgr. Petra Királyová
02/5726 98 73
4. Hlásenie o spontánnom
potrate a umelom
prerušení tehotenstva
Z (MZ SR) 7-12
Z7-12.pdf
ZMENA
Metodické pokyny Judita Matulová
02/5726 98 71
Údaje posielať len na nových formulároch, platných od 1.1.2019
5. Hlásenie pohlavnej choroby
Z (MZ SR) 8-12
V zmysle Vyhlášky MZ SR č.44/2014 Z.z. sa hlásenie o pohlavnej chorobe zasiela len do Registra infekčných ochorení (EPIS), ktorý prevádzkuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
6. Hlásenie o poskytnutí
informácii o umelom
prerušení tehotenstva
Z (MZ SR) 9-99
Z9-99.pdf Judita Matulová
02/5726 98 71
7. Hlásenie choroby z povolania
alebo ohrozenia chorobou
z povolania
Z (MZ SR) 12-12
Z12-12.pdf Metodické pokyny iszi_Z12_12.xsd
doc_Z12_12.html
zmena_Z12_12.pdf
15.11.2018
16.10.2018
15.11.2018
Ing. Iveta Harantová
02/5726 98 70
8. Hlásenie o pacientovi v
ústavnej psychiatrickej
starostlivosti
ZS (MZ SR) 1-12
ZS1-12.pdf Metodické pokyny iszi_ZS01_12.xsd
doc_ZS01_12.html
zmena_ZS01_12.pdf
15.11.2018
16.10.2018
15.11.2018
Ing. Iveta Harantová
02/5726 98 70
9. Hlásenie príčin a okolností
úmyselného sebapoškodenia
ZS (MZ SR) 2-12
ZS2-12.pdf Metodické pokyny iszi_ZS02_12.xsd
doc_ZS02_12.html
zmena_ZS02_12.pdf
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
10. Hlásenie o ukončenej
kúpeľnej liečbe
ZS (MZ SR) 3-12
ZS3-12.pdf Metodické pokyny iszi_ZS03_12.xsd
doc_ZS03_12.html
zmena_ZS03_12.pdf
15.11.2018
16.10.2018
15.11.2018
Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
11. Hlásenie o užívateľovi
drog liečenom zo závislosti
ZS (MZ SR) 4-12
ZS4-12.pdf Metodické pokyny iszi_ZS04_12.xsd
doc_ZS04_12.html
zmena_ZS04_12.pdf
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
12. Hlásenie o pacientovi s
diagnostikovanou chorobou
patologického hráčstva
ZS (MZ SR) 6-99
Metodické pokyny
Údaje je možné zaslať len elektronicky prostredníctvom Web aplikácie ISZI
iszi_ZS06_99.xsd
doc_ZS06_99.html
16.10.2018
16.10.2018
Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
13. Hlásenie o tom, že pacient s
diagnostikovanou chorobou
patologického hráčstva sa
považuje za vyliečeného
ZS (MZ SR) 7-99
Metodické pokyny
Údaje je možné zaslať len elektronicky prostredníctvom Web aplikácie ISZI
iszi_ZS07_99.xsd
doc_ZS07_99.html
16.10.2018
16.10.2018
Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
Dátum poslednej aktualizácie: 22.1.2019