Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky

Názov Kontakt Platnosť od /
Účinnosť od
Na
stiahnutie
Oznam
z dňa
Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky: Identifikátor zdravotníckeho zariadenia udajova.zakladna@nczisk.sk 13.05.2015 PDF Posledná zmena platná od 29.5.2020
Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky: Hlavička a element „Zaznam“ dávky pre údajovú základňu Národného zdravotníckeho informačného systému udajova.zakladna@nczisk.sk 10.08.2015 PDF_V4 Posledná zmena platná od 11.06.2020
Technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky: Zasielanie a pomenovávanie XML dávok zo zdrojových registrov do údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému udajova.zakladna@nczisk.sk 10.08.2015 PDF_V4 Posledná zmena platná od 11.06.2020
*NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií