Medzinárodný trend a Interoperabilita

Medzinárodný trend

V súvislosti s európskom a svetovým trendom informatizácie zdravotníctva a medicíny sú vyvíjané a prijaté mnohé významné štandardy a normy. V nasledujúcom sa venuje pozornosť najmä tým, ktoré súvisia s tvorbou elektronického chorobopisu a jeho zložiek, ich štruktúr, možností tvorby a prenosu extraktov z chorobopisu, cielenou filtráciou jeho zložiek a ich prezentáciou, ich sprístupňovaním a transferom medzi poskytovateľmi zdravotníckych služieb.
Pre načrtnutie budúcich aktivít prinášame prehľad v Európe a vo svete aktuálne používaných štandardov informačných a komunikačných technológií aplikovaných v oblasti zdravotníctva.

Interoperabilita

Štandardy sú kľúčom k dosiahnutiu interoperability systémov pri informatizácii zdravotníctva. Predstavujú nástroje vzájomnej prepojiteľnosti systémov a softvérových nástrojov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lekárov, laboratórií, lekární, zdravotných poisťovní a mnohých ďalších organizácií a inštitúcií rezortu zdravotníctva.
 
Ďalšie informácie o interoperabilite všeobecne je možné nájsť na portáli informatizácia.sk. Interoperabilita je tiež kľúčovým cieľom plánov Európskej komisie pre eHealth. Podrobnosti je možné nájsť na portáli ICT for Health.
 
Dokumenty Európskej únie: