MKCH 10 (10. Revízia)

10. revízia

Číslo
kapitoly
Názov Kód
I. Infekčné a parazitárne choroby (PDF, 204 kB) (A00-B99)
II. Nádory (PDF, 195 kB) (C00-D48)
III. Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov (PDF, 85.5 kB) (D50-D89)
IV. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (PDF, 128 kB) (E00-E90)
V. Duševné poruchy a poruchy správania (PDF, 313 kB) (F00-F99)
VI. Choroby nervového systému (PDF, 137 kB) (G00-G99)
VII. Choroby oka a jeho adnexov (PDF, 99.5 kB) (H00-H59)
VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku (PDF, 55.3 kB) (H60-H95)
IX. Choroby obehovej sústavy (PDF, 150 kB) (I00-I99)
X. Choroby dýchacej sústavy (PDF, 108 kB) (J00-J99)
XI. Choroby tráviacej sústavy (PDF, 148 kB) (K00-K93)
XII. Choroby kože a podkožného tkaniva (PDF, 101 kB) (L00-L99)
XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (PDF, 164 kB) (M00-M99)
XIV. Choroby močovej a pohlavnej sústavy (PDF, 144 kB) (N00-N99)
XV. Ťarchavosť, pôrod a popôrodie (PDF, 156 kB) (O00-O99)
XVI. Niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (PDF, 118 kB) (P00-P96)
XVII. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (PDF, 175 kB) (Q00-Q99)
XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (PDF, 133 kB) (R00-R99)
XIX. Poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (PDF, 365 kB) (S00-T98)
XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V01-Y98) (PDF, 321 kB) (V01-Y98)
XXI. Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (PDF, 188 kB) (Z00-Z99)
  Morfológia nádorov (PDF, 87.5 kB)  
  Špeciálne zoznamy (PDF, 82.5 kB)  
  Definície (PDF, 30.7 kB)  
  Smernice k nomenklatúre (PDF, 29.3 kB)