Vedúci/vedúca odboru hospodárskej správy a majetku

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
Celková mzda (brutto): Od 1 800 EUR/mesiacFinálne mzdové ohodnotenie bude závisieť od praxe a skúsenosti vybraného kandidáta, pričom bude v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • kompletnú správu majetku, vrátane evidencie jeho stavu, jeho zaraďovanie podľa aktuálne platnej organizačnej štruktúry, účtovnej a ekonomickej klasifikácie v súlade s príslušnou legislatívou,
 • riadenie, usmerňovanie a koordináciu práce zamestnancov vrátane kontroly výkonu pracovných činností a úloh v zodpovednosti odboru hospodárskej správy a majetku,
 • koncepčnú a metodickú činnosť na odbore hospodárskej správy a majetku vrátane sledovania majetkovo-právnych vzťahov, ktoré vznikajú a zanikajú pri výkone správy, uzatváranie nájomných a poistných zmlúv a kontrolu prevádzkových výdavkov súvisiacich s nájomnými a poistnými vzťahmi,
 • prípravu podkladov pre zmluvné zabezpečenie dodávok energií (elektrika, plyn, pitná vody) objektov v správe NCZI,
 • správne určenie, zaradenie a odpisovanie majetku a inventarizáciu v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • prípravu a realizáciu investičných akcií týkajúcich sa realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia, dopravných prostriedkov a vybraných technických zariadení,
 • vykonávanie dohľadu nad stavebnými prácami a dodávkami služieb,
 • zabezpečovanie kontroly technického stavu objektov v správe NCZI a návrh plánu rutinnej štandardnej a mimoriadnej údržby objektov,
 • vypracovanie plánov údržby, opráv a revíznych prehliadok technických zariadení a vedenie evidencie vyplývajúcej zo zákonných ustanovení a predpisov,
 • zabezpečenie metodických, odborných a organizačných činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 • odstránenie nedostatkov zistených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi podľa osobitných predpisov,
 • koordináciu, usmerňovanie a kontrolu výkonu pracovných činností súvisiacich s každodennou údržbou pracovísk, sanitárnych zariadení a prevádzkového nastavenia bežných technických zariadení,
 • plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti autodopravy vrátane jej evidencie v zmysle platnej legislatívy,
 • komunikáciu s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zdravotníctva SR ohľadom agendy v zodpovednosti odboru.

Zamestnanecké výhody, benefity:
 • skrátený týždenný pracovný čas – 37,5 hodín
 • flexibilný pracovný čas
 • nárok na 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • dodatočné dni voľna nad rámec zákona (rodinné udalosti, dobrovoľnícke aktivity)
 • príspevok zamestnávateľa na DDS
 • možnosť kariérneho rastu
 • príspevok na stravovanie nad rámec zákona
 • priestor na sebarealizáciu, odborný aj kariérny rast

Informácie o výberovom konaní
 • Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať ohľadom online/osobného interview budeme len tých kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Ďakujeme za porozumenie.

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Ostatné znalosti:
 • Microsoft Office 365 - Pokročilý
 • Internet - Pokročilý

Jazykové znalosti:
 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vzdelanie v odbore:
 • ekonomický alebo technický smer

Prax na pozícii/v oblasti:
 • správa majetku

Počet rokov praxe:
 • 5

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • všeobecný prehľad z oblasti správy majetku štátu a hospodárskej správy zvereného majetku,
 • výborná orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti ekonomiky a správy majetku štátu v rozpočtovej/príspevkovej organizácii, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre korektné zaradenie a odpisovanie majetku, legislatíva platná pre osobnú autodopravu,
 • skúsenosti s riadením tímu,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť a zodpovednosť,
 • analytické myslenie,
 • kultivované vyjadrovanie slovom aj písmom,
 • presnosť pri spracovávaní údajov a zmysel pre detail,
 • flexibilita a odolnosť voči stresu.

Kontakt: kariera@nczisk.sk