Špecialista kontroly a sťažností

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Bratislava
Celková mzda (brutto): Od 2 000 EUR/mesiac
Finálne mzdové ohodnotenie bude závisieť od praxe a skúseností vybraného kandidáta, pričom bude v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Termín nástupu: 1.6.2024
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • zostavovanie rámcových plánov kontrolných úloh, organizovanie a vykonávanie kontrolných akcií v súlade s plánom kontrolnej činnosti NCZI a mimoriadnych kontrolných akcií nariadených štatutárnym orgánom s osobitným zreteľom na hlavné úlohy organizácie
 • samostatný výkon kontrolnej činnosti, usmerňovanie a realizácia výkonu kontrolných akcií vyplývajúcich z príslušnej legislatívy
 • zber podkladov, konsolidácia vstupov a finálna úprava podkladov za účelom koncipovania návrhu Plánu kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok
 • výkon šetrení a sťažností, podaní a oznámení, spracovanie výsledného protokolu, vrátane návrhov opatrení
 • vedenie centrálnej evidencie sťažností alebo oznámení
 • kontrola plnenia opatrení z kontrol vykonaných vonkajšími kontrolnými orgánmi
 • spoluprácu s vonkajšími kontrolnými orgánmi pri výkone spoločných kontrolných akcií
 • vedenie centrálnej evidencie protokolov a archivácia dokumentácie z vykonaných vnútorných kontrol
 • protikorupčné aktivity

Zamestnanecké výhody, benefity:
 • skrátený týždenný pracovný čas – 37,5 hodín
 • flexibilný pracovný čas
 • nárok na 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • dodatočné dni voľna nad rámec zákona (rodinné udalosti, dobrovoľnícke aktivity)
 • príspevok zamestnávateľa na DDS
 • karta MultiSport
 • príspevok na stravovanie nad rámec zákona
 • priestor na sebarealizáciu, odborný aj kariérny rast

Informácie o výberovom konaní
 • Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať ohľadom online/osobného interview budeme len tých kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Ďakujeme za porozumenie.

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
 • vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti:
 • Microsoft Office - Pokročilý

Jazykové znalosti:
 • Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Prax na pozícii/v oblasti:
 • Prax v oblasti kontroly vo verejnej správe. Skúsenosť s agendou riešenia sťažností.

Vzdelanie v odbore:
 • Aktuálna legislatíva k problematike kontroly a sťažností vo verejnej správe.

Počet rokov praxe:
 • 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť
 • schopnosť vlastného time managementu
 • ovládanie príslušnej legislatívnej terminológie
 • kultivované vyjadrovanie slovom aj písmom
 • organizačné zručnosti
 • flexibilné myslenie a lojalita
 • tímová orientácia, čestnosť, dôveryhodnosť a integrita

Znalosť právnych predpisov:
 • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
 • Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
 • Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
 • Zákon č. 54/2019 Z.z. o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti
 • Zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve

Kontakt: kariera@nczisk.sk