Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2022

Bratislava, 28. december 2023 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo rozsiahlu a komplexnú štatistickú publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2022, ktorá prináša prierezový pohľad na rezort zdravotníctva a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku. Štatistické informácie sú prezentované v textovej, tabuľkovej a grafickej forme.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií si v rámci svojej širokej pôsobnosti plne uvedomuje svoju funkciu dôveryhodného zdroja kvalitných, konsolidovaných a včasných údajov, na základe ktorých je možné robiť strategické rozhodnutia v rámci výkonu štátnej zdravotnej politiky a politík súvisiacich rezortov.
 
Každoročne preto prináša aj prierezový pohľad na rezort zdravotníctva a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku a to v podobe súborného diela Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky. V tomto roku ide v poradí už o jej 30. vydanie.
 
Ročenka je tematicky rozdelená do piatich samostatných kapitol, z ktorých každá je venovaná špecifickej oblasti štatistických informácií týkajúcich sa zdravotníctva – Demografia, Zdravotný stav obyvateľstva, Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo a Ekonomické ukazovatele organizácií v zdravotníctve.
 
Každá kapitola obsahuje textovú, tabuľkovú a grafickú časť. Tabuľky s ukazovateľmi zachytávajú stav za rok 2022, ako aj vývojové rady súhrnných ukazovateľov za vybrané časové obdobie viacerých rokov. Rovnako ako v minulých vydaniach publikácie, aj v tomto ročníku sú údaje spracované na úroveň Slovenskej republiky a krajov.
 
Prezentované prehľadné a analyzované údaje v ročenke sú jedným z dôležitých a dôveryhodných zdrojov informácií o rezorte zdravotníctva, ktoré môžu zaujať nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť.