Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015

Bratislava, 23. február 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií prináša ucelený štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva v publikácii Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015.
 
Obsiahla publikácia podáva širokej verejnosti podrobné informácie o demografických údajoch, zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, o pracovníkoch v zdravotníctve a zdravotníckom školstve, o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.
 
Posledná kapitola je venovaná medzinárodným porovnaniam niektorých demografických a zdravotníckych ukazovateľov.
 
Ročenka SR vychádza od roku 1993 a v súčasnosti je to už jej 23. ročník. Usporiadanie a obsahová skladba kapitol zostáva každoročne takmer nezmenená, vďaka čomu môžu byť objektívnejšie sledované vývojové rady jednotlivých ukazovateľov. Dochádza len k čiastočným zmenám, ktoré súvisia so zlepšovaním zdravotníckej štatistiky. Vybrané štatistické výsledky majú nielen celoslovenský, ale aj regionálny charakter a okrem absolútnych čísel sú hodnoty prepočítavané v kontexte demografických ukazovateľov.
 
Publikácia je zostavená prevažne z dát zozbieraných a spracovaných v Národnom centre zdravotníckych informácií. Obohatená je však aj údajmi od externých prispievateľov - Štatistického úradu SR, Ministerstva školstva SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Národného ústavu tuberkulózy vo Vyšných Hágoch. Zdrojom dát pre porovnávanie Slovenska s inými krajinami je databáza WHO, OECD a Eurostatu.
 
» Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015 (ZIP, 3,3 MB)
   Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.