Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Onkoasist“

Predmetom projektu „OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“ je zabezpečenie funkčného systému pre účel manažmentu pacienta od suspekcie, alebo prvých príznakov až po liečbu. Manažment cesty pacienta bude prebiehať po priamej osi univerzálneho komunikačného systému pomocou softwarom navrhovaných diagnostických a terapeutických štandardov. Štandardy sú postavené na odporučeniach medzinárodných organizácií ako ESMO (Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu), ASCO (Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu) a prispôsobené na podmienky Slovenskej republiky. Vo všetkých etapách diagnostického procesu, aj pri rozhodovaní o optimálnej liečbe systém využíva diagnostické terapeutické štandardy. Navrhované medicínsko-technické riešenie umožní vytvoriť ucelený systém manažmentu suspektného pacienta od prvých príznakov ochorenia, alebo suspekcie až po zahájenie liečby. Na úrovni SR umožní zaktualizovať a udržiavať kvalitu zdravotníckych údajov pre účel kontroly onkologických ochorení. Zároveň toto medicínske a technické riešenie umožní zlepšiť prevenciu, diagnostiku a liečbu onkologických pacientov.
 
Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Onkoasist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“, sa uskutoční 6. mája 2022 o 13:00 hod online formou. Teams pozvánku na meeting pošleme každému záujemcovi, ktorý prejaví záujem.
 
Podklady a CBA sú k dispozícii v nižšie v zip.
 
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v priloženom formulári na e-mailovú adresu: martin.cukan@nczisk.sk do 05.05.2022, 16,00 hod.
 
Prosíme o potvrdenie účasti na online verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu martin.cukan@nczisk.sk do 05.05.2022, 16,00 hod.
 
Dokumenty na stiahnutie (ZIP, 2,97 MB)

Vyhodnotenie verejného pripomienkového konania k projektu Onkoasist - dokumenty na stiahnutie TU (ZIP, 1,50 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 09.05.2022