Svetový deň sklerózy multiplex

Tlačová správa, 26. máj 2015 – Svetový deň sklerózy multiplex bol vyhlásený Medzinárodnou federáciou sklerózy multiplex na poslednú májovú stredu, ktorá tento rok pripadá na 27. mája. Cieľom tejto celosvetovej iniciatívy je zvýšiť povedomie o diagnóze „G 35“, ktorá ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí po celom svete.
 
Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku v priebehu roka novodiagnostikovaných 1 608 pacientov so sklerózou multiplex. Celkový počet pacientov s touto diagnózou odhadujú odborníci na približne 8 000. Na Slovensku chýbal jeden referenčný zdroj údajov o počte evidovaných pacientov liečených na sklerózu multiplex. Zmena nastala minulý rok úpravou legislatívy, vďaka čomu pod správu Národného centra zdravotníckych informácií pribudol nový národný zdravotný register sklerózy multiplex. Register bude poskytovať štandardizované údaje o pacientoch so sklerózou multiplex, ktoré môžu prispieť k lepšej a efektívnejšej zdravotnej starostlivosti o pacientov s týmto ochorením.
 
Podľa zistení uverejnených v publikácii Atlas sklerózy multiplex vydanej Medzinárodnou federáciou sklerózy multiplex sa počet ľudí s týmto ochorením celosvetovo zvýšil z 2,1-milióna v roku 2008 na 2,3-milióna v roku 2013. Štatistiky uvádzajú, že výskyt tohto ochorenia sa s väčšou vzdialenosťou od rovníka stupňuje. Tie časti Ázie, Afriky a Ameriky, ktoré ležia na rovníku, majú extrémne nízku mieru ochorenia na sklerózu multiplex, zatiaľ čo napríklad Kanada a Škótsko vykazujú obzvlášť vysoké čísla. Podľa regiónov je najvyšší výskyt tohto ochorenia v Severnej Amerike (140/100 000 obyv.) a v Európe (108/100 000 obyv.) a najnižší v Subsaharskej Afrike (2,1/100 000) a východnej Ázii (2,2/100 000). Výskyt ochorenia sa takisto značne odlišuje v rámci regiónov, napríklad v Európe je najvyšší v Švédsku (189/100 000) a najnižší v Albánsku (22/100 000).
 
Podľa posledných údajov WHO, najvyššiu odhadovanú mieru výskytu sklerózy multiplex spomedzi sledovaných krajín uvádza Maďarsko (176/100 000 obyvateľov), Slovinsko (150), Nemecko (149), USA (135), Kanada (132.5), Česká republika (130). Najviac novodiagnostikovaných pacientov vykazujú Chorvátsko (29/100 000), Island (10), Maďarsko (9,8), Slovensko (7,8), Spojené kráľovstvo (6).
 
Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Napriek rozsiahlym výskumom sa doteraz nepodarilo zistiť príčinu tohto ochorenia, teda prečo imunitný systém začne považovať svoje vlastné bunky za votrelca. Vypuknutie choroby býva pripisované súhrou viacerých faktorov – od autoimunitných procesov, vírusov, genetickej dispozície, cez vek, rasu a pohlavie, až po podnebie a zemepisnú šírku. Skleróza multiplex je zvyčajne diagnostikovaná u ľudí vo veku medzi 20 a 40 rokom, a postihuje dva- až trikrát viac žien ako mužov.
 
Medzi najčastejšie príznaky ochorenia patria najmä únava, porucha rovnováhy, zhoršenie zraku, pamäti či koordinácie. Ďalšími príznakmi sú bolesť, slabosť, zmeny nálad, ale aj črevná a sexuálna dysfunkcia.
 
Aj keď sklerózu multiplex zatiaľ nie je možné úplne vyliečiť, pacienti majú dnes k dispozícii oveľa viac možností, ako s touto chorobou bojovať a viesť plnohodnotný život. V liečbe sa uplatňuje tak farmakologická liečba, ktorej cieľom je spomalenie rozvoja ochorenia a zníženie atakov ako aj nefarmakologická liečba ako napríklad fyzioterapia či logopédia.
 
Podľa slov profesora Petra Turčániho, hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre neurológiu: „Slovensko je jedna z mála krajín, kde všetky imunomodulačné lieky pre sklerózu multiplex sú dostupné hneď od ich zavedenia do klinickej praxe a sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Znamená to, že naši pacienti majú bezproblémový prístup aj k najnovším terapeutickým postupom.“