Svetový deň obličiek

Tlačová správa, 11. marec 2015 – Zdravé obličky plnia v našom organizme životne dôležité funkcie. Každých 10 minút prefiltrujú približne 5 litrov krvi u dospelého človeka, čím zbavujú naše telo toxických látok, ďalej regulujú množstvo vody v našom organizme, ovplyvňujú krvotvorbu, regulujú krvný tlak a tak prispievajú k celkovej stabilite a rovnováhe nášho tela. Druhý marcový štvrtok si každoročne pripomíname Svetový deň obličiek, ktorého mottom na rok 2015 je Zdravé obličky pre všetkých. Tento odkaz má upozorniť na fakt, že globálne existujú veľké rozdiely v prístupe k liečbe ochorenia obličiek na základe etnického pôvodu, sociálno-ekonomického statusu a krajiny, v ktorej pacient žije.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií každoročne pravidelne zverejňuje štatistické údaje o nefrologickej starostlivosti na Slovensku. Podľa posledných publikovaných údajov (za rok 2013) nefrologické ambulancie v priebehu roka zaznamenali 434 175 návštev pacientov, z toho 110 170 boli detské návštevy. Počet sledovaných osôb oproti minulým rokom stúpa. V porovnaní s rokom 2012 pribudlo nefrológom 5 622 sledovaných pacientov a oproti roku 2009 je tento nárast až o 26 667 pacientov.
 
Najčastejším ochorením pacientov vo vekovej skupine 0-18 rokov je zápal obličiek (pyelonefritída). Počet evidovaných pacientov v tomto veku za posledný sledovaný rok dosiahol 10 801 osôb, a to najviac v Trenčianskom (2153) a Košickom (1 945) kraji. Vo vekovej skupine nad 19 rokov prevažoval počet sledovaných pacientov s poškodením obličiek spôsobeným diabetes mellitus (30 791), čo je napríklad v porovnaní s rokom 2006 až o 17 370 prípadov viac. V dospelej populácii naďalej rastie počet pacientov s poškodením obličiek hypertenziou. Kým v roku 2006 bolo v nefrologických ambulanciách sledovaných 7 392 pacientov s touto diagnózou, v roku 2013 to už bolo 20 412, čo je nárast o 13 020 pacientov. Práve osoby s poškodením obličiek hypertenziou tvoria druhú najčastejšiu skupinu pacientov (po pacientoch s diabetickou nefropatiou), ktorá je zaraďovaná do chronického dialyzačného programu. Takisto aj u detských pacientov môžeme sledovať stúpajúci trend v počte pacientov na toto ochorenie. Zatiaľ čo v roku 2006 bolo monitorovaných 62 pacientov s poškodením obličiek hypertenziou, v roku 2013 to už bolo 353 pacientov.
 
V sledovanom období vykázalo činnosť 74 dialyzačných stacionárov, ktoré mali k dispozícii 838 miest pre dospelých a 9 miest pre deti. Pravidelnú dialyzačnú liečbu (PDL) podstúpilo 4 228 pacientov. Z tohto počtu bolo 83% pacientov starších ako 50 rokov. Počet mladistvých (0-18 rokov) dialyzovaných pacientov medziročne stúpol z 19 na 23. Najviac pacientov zaradených do PDL podľa diagnózy bolo pre poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (33%) a ďalej pre zápal obličiek (15%).
 
Počet úmrtí osôb zapojených do PDL bol v sledovanom roku 661, t. j. 16% zo všetkých liečených pacientov. Najčastejšou príčinou úmrtí boli kardiovaskulárne choroby (414), nádory (90) a infekcie (82). Na čakaciu listinu pre transplantáciu bolo zaradených 471 pacientov a 115 osôb sa podrobilo transplantácii obličiek. Pre náhle zlyhanie obličiek sme evidovali 1 234 pacientov, z toho 462 úmrtí.
 
Odborníkmi odporúčané preventívne faktory pre udržanie si správnej funkcie obličiek sú: obmedzenie fajčenia, kontrola krvného tlaku, primeraná hmotnosť, konzumácia potravín bez umelých chemických prísad, dodržiavanie pitného režimu, pohyb, obmedzenie príjmu alkoholu a liekov. Jedným z najefektívnejších preventívnych opatrení však zostáva preventívna prehliadka, ktorá je bezbolestná, rýchla a, najmä, dokáže ochorenie odhaliť včas a včasnou efektívnou liečbou ho spomaliť alebo zabrániť jeho progresii.
 
G1: Vývoj počtu sledovaných osôb (19- a viacročných) s poškodením obličiek spôsobeným diabetes mellitus, 2006-2013
Svetový deň obličiek G1
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)
 
G2: Počet návštev pacientov v nefrologických ambulanciách podľa krajov vo vekovej skupine 0-18-roční, rok 2013
Svetový deň obličiek G2
Zdroj: NCZI
 
G3: Počet sledovaných osôb (19- a viacročných) podľa krajov s poškodením obličiek hypertenziou, rok 2013
Svetový deň obličiek G3
Zdroj: NCZI