Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 26. február 2024 – Na Slovensku bolo v roku 2022 evidovaných 52 782 pôrodov, čo predstavuje v medziročnom porovnaní šesťpercentný pokles. Zároveň ide o najnižší počet pôrodov za posledných 15 rokov. Celkovo sa narodilo 53 405 živých detí, z toho takmer tretina prišla na svet cisárskym rezom.
 
V roku 2022 bolo v slovenských pôrodniciach evidovaných 52 782 pôrodov, čo predstavuje pokles o 3 401 pôrodov (6,1%) oproti roku 2021 a ide o najnižší počet pôrodov za posledných 15 rokov. Pôrody prvorodičiek predstavovali 43,2 % (22 786) z celkového počtu pôrodov.
 
Podľa kraja trvalého pobytu rodičky boli najpočetnejšie pôrody žien z Prešovského (9 685 pôrodov), Košického (8 361) a Bratislavského kraja (7 205). Aj pri prepočte na 1 000 žien v reprodukčnom veku (15 – 49 rokov) bolo najviac pôrodov v Prešovskom kraji (51,8 pôrodov /1 000 žien v reprodukčnom veku daného kraja), Košickom kraji (46,3) a Bratislavskom kraji (41,8). Pri detailnejšom pohľade na okres trvalého pobytu rodičky bolo najviac pôrodov v okresoch Sabinov (74,1 pôrodov na 1 000 žien v reprodukčnom veku daného okresu), Kežmarok (67,5), Stará Ľubovňa (66,9) a Gelnica (64,7). Najmenej ich bolo v okresoch Snina (32,0) a Partizánske (33,1).
 
Počet pôrodov na 1 000 žien v reprodukčnom veku 15 – 49 rokov podľa územia trvalého pobytu v roku 2022
Pri prepočte na 1 000 žien v danej vekovej skupine bolo najviac pôrodov zaznamenaných u 25 – 29-ročných rodičiek (97,4 pôrodov / 1 000 žien v danej vekovej skupine) a 30 – 34-ročných rodičiek (85,8). Nasledovali pôrody 20 – 24 ročných žien (57,2), 35 – 39-ročných (40,6) a 18 – 19-ročných (38,2).
 
Vyšší vek rodičiek je typický najmä pre Bratislavský kraj, pôrody v mladších vekových skupinách sa vyskytovali hlavne v Košickom a Prešovskom kraji.
 
Počet pôrodov podľa veku rodičky a kraja trvalého pobytu v roku 2022
Z celkového počtu 52 782 pôrodov bolo 67,1 % (35 396 pôrodov) spontánnych pôrodov a vo zvyšných 32,9 % (17 386) išlo o operačný pôrod, najčastejšie cisársky rez (Sectio caesarea). Z 15 804 pôrodov cisárskym rezom bolo 55,2 % (8 723 pôrodov) zákrokov indikovaných ešte pred pôrodom, 24,1 % (3 806) vyplynulo z akútnej situácie počas pôrodu a 20,7 % (3 275) z akútnej situácie pred pôrodom.
 
V roku 2022 sa na Slovensku narodilo 53 405 detí (27 453 chlapcov a 25 950 dievčat). Väčšia časť narodených detí (56,7 %) malo pôrodnú hmotnosť 2 500 – 3 499 gramov, nasledovali deti s pôrodnou hmotnosťou 3 500 – 4 499 gramov (34,4 %) a 1 500 – 2 499 gramov (6,7 %).
 
Väčšina detí (97,7 %; 52 164 narodených) pochádzala z jednopočetného tehotenstva, zriedkavejšie z dvojpočetného (2,3 %; 1 216 narodených) a mimoriadne z trojpočetného (21 narodených) alebo štvorpočetného tehotenstva (4 narodení).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.