Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 21. január 2022 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že pre materstvo vo vyššom veku sa rozhodli najmä ženy z Bratislavského kraja. Naopak, najmladšie rodičky pochádzali z Košického a Prešovského kraja. V roku 2020 sa na Slovensku narodilo 56 689 detí, viac ako 93% z nich bolo po prepustení z nemocnice dojčených.
 
V roku 2020 bolo v slovenských pôrodniciach evidovaných 56 238 pôrodov, z toho 45,0 % (25 280) pripadlo na prvorodičky.
 
Najvyšší počet pôrodov bol v Prešovskom (9 948 pôrodov), Košickom (8 709) a v Bratislavskom kraji (8 099). Pri prepočte na 1 000 žien v reprodukčnom veku bolo najviac pôrodov v Prešovskom (50,7 pôrodov na 1 000 žien v reprodukčnom veku daného kraja) a v Bratislavskom kraji (50,3/1 000).
 
Zo spracovaných údajov vyplýva, že niektoré matky sa rozhodli rodiť v inom kraji, ako majú trvalý pobyt. Až 13% rodičiek z Trnavského kraja rodilo v Bratislavskom kraji a 11 % rodičiek z Prešovského kraja rodilo v Košickom kraji. Podobne to bolo aj s rodičkami z Nitrianskeho kraja, z ktorých 9 % rodilo v Trnavskom kraji.
 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2020 G1

Po prepočítaní na 1 000 žien v danej vekovej skupine boli najpočetnejšie pôrody u 25 – 29-ročných rodičiek (94,3 pôrodov na 1 000 žien v danej vekovej skupine) a 30 – 34-ročných rodičiek (88,1/1 000).
 
Pôrody vo vyššom veku sa týkali najmä žien z Bratislavského kraja. Pôrody v mladších vekových skupinách sa vyskytovali hlavne u žien z Košického a Prešovského kraja.
 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2020 G2

Z celkového počtu 56 238 pôrodov išlo v 67,6 % (38 043 pôrodov) o spontánny pôrod a vo zvyšných 32,4 % (18 195) išlo o operačný pôrod. K najčastejším operačným pôrodom patrili pôrody cisárskym rezom (91,6 %; 16 658 pôrodov). V ďalších prípadoch bolo potrebné pôrod ukončiť pomocou zvonu (7,1 %; 1 288 pôrodov) a zriedkavo sa pri pôrode zvolila operačná metóda kliešťami (1,3 %; 233 pôrodov) alebo extrakciou (0,1 %; 16 pôrodov).
 
Zo štatistiky vyplýva, že čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou.
 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2020 G3

V roku 2020 sa na Slovensku narodilo 56 689 živých detí (28 972 chlapcov, 27 717 dievčat). Väčšina z nich (32 149 ) sa narodila s pôrodnou hmotnosťou 2 500 až 3 499 gramov. S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g sa narodilo 4 122 novorodencov a naopak s vysokou pôrodnou hmotnosťou nad 4 500 g to bolo 608 detí.
 
Až 93,3 % novorodencov (52 908) bolo po prepustení domov alebo po preložení na iné oddelenie vyživovaných materským mliekom.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.