Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018

Bratislava, 15 . jún 2020 - Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že takmer tretina bábätiek prišla na svet cisárskym rezom. Pre materstvo vo vyššom veku sa rozhodli najmä ženy z Bratislavského kraja.
 
V ústavných zdravotníckych zariadeniach SR bolo v roku 2018 evidovaných 57 059 pôrodov, z toho 45,9 % (26 203) pripadalo na prvorodičky.
 
Po prepočítaní pôrodov na 1 000 žien v danej vekovej skupine boli najpočetnejšie pôrody u 25 – 29-ročných rodičiek ( 89,5 ‰ t. j. 89,5 pôrodov na 1 000 žien v danej vekovej skupine) a 30 – 34-ročných rodičiek (86,4 ‰).
V danom roku boli však evidované aj včasné pôrody u mladých dievčat. V prípade 10 – 14 ročných dievčat bolo evidovaných 38 pôrodov, u 15 –17-ročných to bolo už 1 224 pôrodov a vo vekovej skupine 15 – 19 rokov až 2 022 pôrodov. Najstaršia rodička bola z vekovej kategórie 50 – 54 rokov (1 pôrod).
 
Najvyšší počet pôrodov bol v Bratislavskom kraji (53,0 ‰ t. j. 53,0 pôrodov na 1 000 žien v reprodukčnom veku) a Prešovskom kraji (48,9 ‰). Oproti tomu najnižší počet bol v Nitrianskom kraji (37,7 ‰).
 
Pôrody vo vyššom veku sa týkali najmä žien z Bratislavského kraja (117,4 ‰ u 30 – 34-ročných, t. j. 117,4 na 1 000 žien v danej vekovej skupine, 57,1 ‰ u 35 – 39-ročných). Pôrody v mladších vekových skupinách sa vyskytovali hlavne u žien z Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja.
 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018 G1Z celkového počtu 57 059 pôrodov, v 67,8 % (38 692 pôrodov) prípadoch išlo o spontánny pôrod a vo zvyšných 32,2 % (18 367 pôrodov) o operačný pôrod.
K najčastejším operačným pôrodom patrili pôrody cisárskym rezom (16 882 sekcií). Kým 58,2 % (9 821) zákrokov cisárskym rezom bolo indikovaných ešte pred pôrodom, 22,5 % (3 791) takýchto zákrokov vyplynulo z akútnej situácie počas pôrodu a 19,4 % (3 270) z naliehavej situácie ešte pred pôrodom.
 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018 G2V roku 2018 sa na Slovensku narodilo 57 623 živých detí. Väčšina z nich (33 000) sa narodila s pôrodnou hmotnosťou 2 500 – 3 499 gramov. S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g sa narodilo 4 190 novorodencov a naopak s vysokou pôrodnou hmotnosťou nad 4 500 g to bolo 561 detí.
 
Až 91,9 % novorodencov (52 971) bolo po prepustení domov alebo po preklade na iné oddelenie vyživovaných materským mliekom.
 
Zo štatistík získaných za obdobie rokov 1996 – 2018 vyplýva, že počet pôrodov cisárskym rezom mal rastúci trend. Kým v roku 1996 bolo sekciou ukončených 12,2 % pôrodov, v rokoch 2013 a 2014 to bolo až 31,0 %. V roku 2018 však počet sekcií oproti roku 2017 mierne klesol (o 333 sekcií).
 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018 G3

V časovom období 2004 – 2018 možno pozorovať výrazný rastúci trend počtu pôrodov rodičiek vo vyšších vekových skupinách a to u 30 – 34-ročných (v roku 2018 bol ich počet 1,6 násobne vyšší ako v roku 2004), 35 – 39-ročných (2,2-násobne) a 40 – 44-ročných (2,1-násobne).
 Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2018 G4

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.