Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015

Bratislava, 5. apríl 2017 - Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v publikácii Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015, aj v roku 2015 pokračoval trend pôrodov vo vyšších vekových kategóriách žien. Viac ako 90% detí bolo po prepustení z nemocnice dojčených.
 
V roku 2015 evidovali ústavné zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike 55 112 pôrodov, z toho 20 610 bolo pôrodov prvorodičiek. Celkový počet pôrodov v porovnaní s rokom 2014 vzrástol o 528, počet pôrodov prvorodičiek o 712.
 
V porovnaní s minulými rokmi klesá počet pôrodov u 20 – 24-ročných žien a zvyšuje sa počet pôrodov u žien nad 35 rokov. Najviac pôrodov bolo evidovaných vo vekovej kategórii 30 – 34-ročných žien (17 018 pôrodov) a 25 – 29-ročných žien (16 526 pôrodov).
 
Oproti roku 2006 narástol počet pôrodov u žien nad 35 rokov viac ako dvojnásobne. Vo vekovej kategórii 35 – 39 rokov bolo zaznamenaných 7 895 pôrodov (3 704 pôrodov v roku 2006) a u 40 – 44-ročných žien to bolo 1 387 pôrodov ( 650 pôrodov v roku 2006).

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015 G1

Najvyšší absolútny počet pôrodov bol v Prešovskom kraji (9 532 pôrodov), Košickom kraji (8 606) a Bratislavskom kraji (7 755). V prepočte na 1 000 žien v reprodukčnom veku bol však počet pôrodov najvyšší v Bratislavskom kraji (50,2 pôrodov/1 000 žien v reprodukčnom veku).
 
Spontánnych pôrodov bolo zaznamenaných 66,6 %, operačné pôrody cisárskym rezom boli realizované v 30,5 % prípadoch. Frekvencia spontánnych pôrodov klesá s vekom rodičky. Ženy vo veku 15 až 17 rokov rodili spontánne v 78,1 % prípadoch, operačný pôrod bol vykonaný v 21 % prípadov. U žien vo veku 30 až 34 rokov to bolo 64,5 % spontánnych pôrodov a 34,7 % operačných a u 45 až 49-ročných rodičiek operačný pôrod (51,4 %) prevýšil pôrod spontánny (45,9 %).

Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015 G2

V roku 2015 sa narodilo 55 615 živých detí ( z toho 51,6 % chlapcov), čo je o 528 detí viac ako v roku 2014. Predčasne narodených detí (do 37. gestačného týždňa) bolo 3 893. Živých detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g sa narodilo 4 267 (7,7 %), z toho 197 (0,4 %) malo extrémne nízku hmotnosť do 1 000 g.
 
Až 92,2 % detí bolo po prepustení domov vyživovaných materským mliekom. Najvyšší počet takýchto detí bol v Trenčianskom (96,0 %), Nitrianskom (94,6 %) a Žilinskom kraji (94,5 %). Umelou výživou (samostatne alebo spolu s materským mliekom) bolo kŕmených 26,5 % detí.
 
» Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015 (ZIP, 879 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.