Starostlivosť o deti

Tlačová správa, 01. október 2015 – Detskí lekári evidovali v uplynulom roku takmer milión pacientov. Najčastejšími diagnózami, ktoré trápili deti a mladých ľudí, boli choroby dýchacej sústavy, ale aj choroby oka či kože. Pozitívnym javom je vysoké percento dojčených detí. Negatívnym zasa nárast v počte vyšetrených detí s podozrením na ohrozenie násilím.
 
Návštevnosť a vyšetrenia
Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v minulom roku v pediatrických ambulanciách evidovaných 956 799 detí vo veku 0 – 18 rokov a 212 702 mladistvých vo veku 19 – 26 rokov. Zaznamenali sme 6 715 126 návštev v ambulanciách (vrátane návštevnej služby lekára aj sestry), počas ktorých pediatri vykonali 6 148 311 vyšetrení (z toho 15,3% tvorili preventívne prehliadky).
 
S pribúdajúcim vekom u detí klesá počet návštev v ambulanciách. Pediatrov najviac navštevovali deti do 1 roka (priemerne 20-krát ročne). U detí vo veku 1 – 5 rokov to bolo 7,9 návštev za rok, u 6 – 14-ročných 4,9 návštev, vo vekovej skupine 15 – 18-ročných bola návštevnosť 4,7-krát ročne a v prípade 19 – 26-ročných to bolo 2,4-krát za rok.
Starostlivosť o deti G1 
 
Dojčených detí pribúda
Naďalej pretrváva priaznivý stav vo výžive detí materským mliekom. Dokazuje to aj desaťročné pozorovanie počtu plne dojčených detí. Zatiaľ čo v roku 2004 bolo do konca 6. mesiaca života plne dojčených 39,7% detí, v roku 2010 to bolo 49,3% a v roku 2014 až 53,4%. Najvyššie percento plne dojčených detí bolo v Bratislavskom (62,6%) a Prešovskom kraji (56,8%) a najnižšie v Nitrianskom kraji (43,3%).
Starostlivosť o deti G2 
 
Najčastejšie ochorenia
Najčastejšie diagnostikovaným ochorením u detí a mladistvých boli choroby dýchacej sústavy (1 094 sledovaných detí na 10 000 evidovaných, u mladistvých 934/10 000), z nich približne 2/3 boli alergické ochorenia v oboch vekových skupinách. Nasledovali choroby oka a jeho adnexov (deti 483/10 000, mladiství 726/10 000) a choroby kože a podkožného tkaniva (deti 361/10 000, mladiství 346/10 000).
 
Viac detí s podozrením na ohrozenie násilím
Opäť stúpol počet detí vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím. V uplynulom roku bolo vyšetrených 652 detí do 18 rokov (z toho 174 s fyzickými indikátormi, 282 s psychickými indikátormi a 196 s fyzickými aj psychickými indikátormi). Je o to 70 prípadov viac ako v roku 2013 a až o 450 viac ako v roku 2012.