Spotreba liekov v roku 2014

Tlačová správa, 17. apríl 2015 – Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo nový štatistický prehľad s údajmi o množstve spotrebovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za uplynulý rok. Spotreba liekov medziročne klesla. Výraznejší pokles sme zaznamenali aj pri doplatku pacientov za receptové lieky, ktorý bol v porovnaní s rokom 2013 nižší o vyše 8-mil. €. V rebríčku najčastejšie predpisovaných vedú lieky na kardiovaskulárny systém. V prípade voľnopredajných liekov sú na prvých miestach analgetiká.
 
Na Slovensku bolo v roku 2014 vydaných 83,7 mil. balení liekov plne alebo sčasti hradených zo zdravotného poistenia. Ich spotreba medziročne klesla o 0,5 %. Zdravotné poisťovne za ne uhradili 853 mil. € (rast o 3,4% oproti roku 2013), doplatok pacientov tvoril 140 mil. € (pokles o 5,8%).
 
Najčastejšie predpisovanými liekmi boli lieky na kardiovaskulárny systém (28,8 mil. balení). Nasledovali lieky na liečbu nervového systému (14,3 mil. ) a tráviaceho traktu a metabolizmu (8,7 mil.).
 
Bez receptu sme si v uplynulom roku v lekárňach kúpili 35,6 milióna balení liekov a zaplatili za ne takmer 147-mil. €. Zatiaľ čo ich spotreba medziročne klesla o 5,9%, výdavky na úhradu sa zvýšili o 0,5%. Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli analgetiká (6,7-mil. vydaných balení). Nasledovala skupina antireumatík a antiflogistík so spotrebou 3,9-mil. balení.
 
Zverejnená štatistika ponúka aj prehľad o množstve liekov vydaných pre nemocnice a ambulancie, či liekov vydaných na recept bez úhrady z verejného poistenia. Rovnako obsahuje tridsiatku najčastejšie predpisovaných a kupovaných liekov. Údaje dopĺňajú aj čísla za predpísané a vydané zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.