Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo publikačné tabuľkové výstupy Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia (VZP). Spotreba je vyjadrená v množstve balení a v množstve úhrad zdravotných poisťovní a pacienta za vydané produkty v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
Celková spotreba humánnych liekov v SR za rok 2018 sa z pohľadu finančnej úhrady za vydané lieky zvýšila oproti roku 2017 o 4,2 % na 1 792,2 milióna €. V tom úhrada zdravotnej poisťovne činila 1 365,8 mil. €, čo predstavuje nárast o 3,9 % oproti roku 2017 a o 1,5 % oproti roku 2016. Rovnako najvyššiu za posledné tri roky evidujeme aj úhradu pacientom za lieky. Tá v roku 2018 predstavovala 426,5 mil. €, teda o 5,3 % viac ako v predchádzajúcom roku a o 10,8 % viac ako v roku 2016.

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018 G1 

Zdravotné poisťovne uhradili najvyššiu časť za lieky vydané na recept, a to 885,3 mil. € (medziročný pokles o 0,3 %). Za lieky poskytované v ambulantnej zdravotnej starostlivosti so spôsobom úhrady „A“ a „AS“ poisťovne uhradili 312,3 mil. € (medziročný nárast o 10,2 %), za lieky vydané z nemocničnej lekárne pre vlastnú a zmluvnú nemocnicu 141,2 mil. € (medziročný nárast o 23,0 %), za výdaj z verejnej lekárne na žiadanku nemocniciam 18,0 mil. € (medziročná nárast o 7,7 %) a na faktúru do neštátnych ambulancií 8,9 mil. € (medziročný pokles o 18,5 %).

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018 G2 

Úhrada pacienta za voľnopredajné lieky (predané z verejnej lekárne bez receptu) vzrástla medziročne z 181,9 mil. € na 197,0 mil. € (o 8,3 %), suma doplatkov za lieky na recept sa zvýšila z 146,4 mil. € na 148,5 mil. € (o 1,5 %) a platby pacientov za lieky na recept bez úhrady z VZP z 76,1 mil. € na 80,5 mil. € (o 5,8 %).

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018 G3 

Počet balení vydaných liekov stúpol oproti roku 2017 o 0,7 % a predstavoval 161 062 769 balení. Najväčší podiel vydaných balení liekov tvorili lieky na recept plne alebo čiastočne hradené z VZP, a to 49,9 % (pokles od r. 2016 o 1,3 percentuálneho bodu). Podiel predaných balení voľnopredajných liekov tvoril z celkovej spotreby 25,1 % (nárast podielu od roku 2016 o 2,0 p. b.). Lieky vydané pre nemocnice tvorili spolu 10,1 %. Mierny nárast podielu bol tiež v type výdaja liekov na recept nehradených na základe verejného zdravotného poistenia (o 0,4 p. b.).
 
Na recept bolo vydaných 80,3 mil. balení liekov, čo je o 0,9 % menej ako v roku 2017. Podľa ATC skupiny boli aj v roku 2018 najviac predpisované lieky na kardiovaskulárny systém (26,8 mil. balení), nervový systém (14,0 mil. balení) a tráviaci trakt a metabolizmus (8,8 mil. balení). Najvyššia spotreba predpísaných liekov z hľadiska úhrady bola v ATC skupine antineoplastiká a imunomodulátory (187,4 mil. €), kardiovaskulárny systém (179,8 mil. €), tráviaci trakt a metabolizmus (143,8 mil. €) a krv a krvotvorné orgány (117,6 mil. €).
 
Z konkrétnych liekov vydaných na recept a hradených z verejného zdravotného poistenia bol najčastejšie predpisovaný NOVALGIN 500 mg tbl flm 20x500 mg (1,4 mil. balení). Po ňom nasledovali CONCOR 5 tbl flm 30x5 mg (840-tisíc balení) a AGEN 5 tbl 30x5 mg (814-tisíc balení), obidva zo skupiny na liečbu kardiovaskulárneho systému.
Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018 G4 

Nákup voľnopredajných liekov sa zvýšil z 38,4 mil. v roku 2017 na 40,4 mil. balení v roku 2018 (nárast o 5,2 %). Najčastejšie boli podľa ATC skupiny kupované lieky na respiračný systém (10,1 mil. balení) a tráviaci trakt a metabolizmus (8,3 mil. balení) a nervový systém (6,9 mil. balení, z čoho išlo zväčša o analgetiká). Najvyššiu úhradu od obyvateľstva si vyžiadali lieky na liečbu respiračného systému (51,0 mil. €), tráviaceho traktu a metabolizmu (44,7 mil. €) a muskuloskeletárneho systému (34,6 mil. €).
 
Najčastejšie kupovaným liekom bez receptu bol PARALEN 500 tbl 24x500 mg (2,3 mil. balení) a MUCONASAL PLUS sol neb 1x10 ml (1,0 mil. balení).

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2018 G5 

Podrobnejšie publikačné tabuľkové výstupy obsahujúce úplný rebríček spotreby humánnych liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku a štruktúrované datasety s úplným zoznamom liekov sú k dispozícii na webovom sídle NCZI v štatistických výstupoch v téme Spotreba liekov. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – ATC skupina lieku, kód lieku, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja lieku.