Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2016

Bratislava, 24. apríl 2017 - Lekári v minulom roku svojim pacientom najčastejšie predpisovali lieky na kardiovaskulárny systém. V segmente voľnopredajných liekov boli najčastejšie kupovanými lieky na respiračné ochorenia. Tieto údaje uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií v štatistickom prehľade o množstve spotrebovaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za rok 2016 spolu s rebríčkami 30-tich najčastejšie predpisovaných a kupovaných liekov.
 
V roku 2016 bolo na Slovensku vydaných 83,2 mil. balení liekov na lekársky predpis plne alebo sčasti hradených zo zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne za ne uhradili 911,9 mil. €, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 4,2 %. Vzrástol aj doplatok pacientov z 136,7 mil. na 141,1 mil. €.

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2016 G1

Podľa ATC skupiny lieku boli najčastejšie predpisované lieky na liečbu kardiovaskulárneho systému (28,1 mil. balení), nervového systému (14,6 mil. balení) a tráviaceho traktu a metabolizmu (8,9 mil. balení). Najpredpisovanejšími liekmi boli NOVALGIN (takmer 1,5 mil. balení), AGEN (782-tis. balení) a CONCOR (771-tis. balení).

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2016 G2

Bez receptu si pacienti v minulom roku zakúpili 37,5 mil. balení voľnopredajných liekov a zaplatili za ne 170,2 mil. €. Najvyššia spotreba voľnopredajných liekov podľa ATC skupín bola na liečbu respiračných ochorení (8,6 mil. balení), ochorení tráviaceho traktu a metabolizmu (8,1 mil. balení) a ochorení nervového systému ( takmer 7 mil. balení, z toho 6,6 mil. balení boli analgetiká).Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli PARALEN, IBALGIN a MUCONASAL PLUS.
 
Zverejnená štatistika ponúka aj prehľad o množstve liekov vydaných pre nemocnice a ambulancie, či liekov vydaných na recept bez úhrady z verejného poistenia.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.