Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2015

Národné centrum zdravotníckych informácií v najnovšom štatistickom prehľade prezentuje údaje o množstve spotrebovaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR za rok 2015. V rebríčku najčastejšie predpisovaných liekov vedú lieky na kardiovaskulárny systém. V prípade voľnopredajných liekov sú najčastejšie kupované analgetiká.
 
V roku 2015 bolo na Slovensku vydaných 83,6 mil. balení liekov na lekársky predpis plne alebo sčasti hradených zo zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne za ne uhradili 875,4 mil. €, (medziročný nárast o 2,6 %), doplatok pacientov bol 136,7 mil. (medziročný pokles o 2,5 %).Najčastejšie predpisovanými liekmi boli lieky na liečbu kardiovaskulárneho systému (28,4 mil. balení), nervového systému (14,2 mil. balení) a tráviaceho traktu a metabolizmu (8,9 mil. balení).

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2015 G1

Občania si v minulom roku zakúpili 37,3 mil. balení voľnopredajných liekov a zaplatili za ne 161,9 mil. €. Najčastejšie si kupovali lieky na liečbu respiračných ochorení (8,7 mil. balení), ochorení tráviaceho traktu a metabolizmu (7,7 mil. balení) a ochorení nervového systému (7, 2 mil. balení, z nich najmä analgetiká).

Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v SR 2015 G2

Zverejnená štatistika ponúka aj prehľad o množstve liekov vydaných pre nemocnice a ambulancie, či liekov vydaných na recept bez úhrady z verejného poistenia. Rovnako obsahuje rebríček tridsiatich najčastejšie predpisovaných a kupovaných liekov. Údaje dopĺňajú aj čísla za predpísané a vydané zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.