Slovensko v Bruseli na „eHealth Network“

Tlačová správa, 23. november 2016 - V Bruseli, v hlavnom meste Belgicka a v sídle Európskej komisie, sa dňa 21. novembra 2016 uskutočnilo jesenné zasadnutie „eHealth Network.“ eHealth Network je koordinačný orgán pre národné eHealth stratégie členských štátov Európskej únie /EÚ/. Stretáva sa dvakrát ročne.
 
Svoje zastúpenie na zasadnutí malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Petrom Blaškovitšom. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov eHealth Network a pravidelne sa zúčastňuje jednotlivých zasadnutí.
 
Hlavným cieľom zasadnutia v Bruseli bola problematika realizácie európskej dátovej infraštruktúry, ktorá umožní cezhraničný prenos pacientskych sumárov a elektronických predpisov. Za časť realizácie tejto infraštruktúry zodpovedá Európska komisia, ktorá zároveň spolufinancuje niekoľko súvisiacich projektov jednotlivých členských štátov - tzv. prvá vlna projektov. Na zasadnutí sa prerokovali:

  • návrh súvisiacej stratégie EÚ do roku 2020,
  • návrh súvisiaceho rozpočtu, aktualizácia súvisiacich politík a doporučení,
  • návrh súvisiacej multilaterálnej medzinárodnej zmluvy,
  • problematika identifikácie pri cezhraničnom prenose dát a iné súvisiace témy.
 
Slovensko v Bruseli na „eHealth Network“
Slovensko v Bruseli na „eHealth Network“
Slovensko v Bruseli na „eHealth Network“
Slovensko v Bruseli na „eHealth Network“