Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016

Bratislava, 28. apríl 2017 – Ako vyplýva z údajov Národného centra zdravotníckych informácií, v minulom roku bolo zaznamenaných 1496 úmyselných sebapoškodení. Svoj život ukončili samovraždou prevažne muži. Pri pokusoch o samovraždu bol podiel mužov a žien vyrovnaný. Vďaka podrobne spracovaným údajom možno sledovať aj dni v týždni a dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom.
 
Na Slovensku v roku 2016 zomrelo na dokonanú samovraždu 545 osôb (457 mužov a 88 žien). V porovnaní s rokom 2015 počet samovrážd klesol o 47.
Najviac samovrážd spáchali ľudia vo veku 50 až 59-rokov (99 mužov a 17 žien). Najčastejším spôsobom u obidvoch pohlaví bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie (306 mužov, 33 žien). Skokom z výšky si život vzalo 38 mužov a 28 žien, výstrelom z ručnej zbrane ukončilo svoj život 35 mužov a 1 žena.
Najviac samovrážd bolo evidovaných v Banskobystrickom kraji (90 osôb) a Bratislavskom kraji (76 osôb). Najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji (52 osôb).

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 G1 
 
Národnému centru zdravotníckych informácií bolo v uplynulom roku nahlásených 951 pokusov o samovraždu. Oproti roku 2015 ich počet stúpol o 92 prípadov. Zo 489 samovražedných pokusov u mužov bolo 38,7 % demonštratívnych, ženy sa pokúsili o samovraždu 462-krát, z toho v 35,5 % demonštratívne. Najčastejšie sa pokúšali o samovraždu osoby vo vekovej kategórii 30 – 39 rokov, konkrétne 136 mužov a 88 žien. Pri samovražedných pokusoch volilo 133 mužov ako spôsob vykonania činu úmyselné samopoškodenie ostrým predmetom. Ženy sa najčastejšie pokúšali siahnuť si na život otrávením liekmi (219 žien).

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 G2 
 
Najviac samovrážd bolo v uplynulom roku hlásených v novembri (59), najviac samovražedných pokusov v máji (107). Najviac samovrážd (108) bolo zaznamenaných medzi 22:00 až 7:00 hodinou. Najviac samovražedných pokusov (195) bolo evidovaných medzi 13:00 až 18:00 hodinou. Pondelok bol deň s najväčším počtom samovrážd aj samovražedných pokusov.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.