SNOMED CT EXPO 2017 v Bratislave

Slovenská republika je členom medzinárodnej organizácie „International Health Terminology Standards Development Organisation“ (IHTSDO), ktorú z poverenia MZ SR zastupuje Národné centrum zdravotníckych informácií. IHTSDO usporadúva na jeseň každého kalendárneho roka špecializovaný kongres k problematike klinickej zdravotníckej terminológie s názvom SNOMED CT EXPO. Klinická terminológia SNOMED CT je najkomplexnejšia a najpresnejšia klinická zdravotnícka terminológia na svete.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií sa v januári 2016 uchádzalo o možnosť organizovať túto medzinárodnú prestížnu udalosť na Slovensku. Valné zhromaždenie IHTSDO, ktoré sa konalo v apríli 2016, vybralo Slovenskú republiku ako víťaza z ostatných uchádzajúcich sa krajín organizovať kongres v októbri 2017 v Bratislave.
 
Na kongrese sa zídu najväčší odborníci na zdravotnícku terminológiu z celého sveta. Súčasťou kongresu bude aj tematicky orientovaná výstava produktov obsahujúcich SNOMED CT najdôležitejších svetových producentov v tejto oblasti.