Psychiatrická starostlivosť v SR 2015

Bratislava, 14. september 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií v najnovšej štatistickej publikácii Psychiatrická starostlivosť v SR 2015 prezentuje spracované údaje o pacientoch v ambulantnej a ústavnej psychiatrickej starostlivosti. V porovnaní s rokom 2014 sa počet ambulantne vyšetrených pacientov s psychickými poruchami zvýšil, počet hospitalizácií naopak klesol. Najviac hospitalizácií bolo pre poruchy psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu.
 
V psychiatrických ambulanciách bolo v minulom roku vyšetrených 406 758 osôb s duševnou poruchou (231 852 žien a 174 906 mužov). Oproti roku 2014 sa počet vyšetrených zvýšil o 6,3 %. Prvýkrát v živote bola psychická porucha diagnostikovaná 74 151 pacientom, o 9 786 viac ako v roku 2014.
 
Najčastejším dôvodom na ambulantnú liečbu boli rovnako ako v predchádzajúcom roku afektívne poruchy (31,4 % vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (24,1 %).
 
Vzrástol aj počet detských pacientov do 14 rokov s poruchou zistenou prvýkrát v živote -5 711 detí, čo je o 1 067 viac ako v predchádzajúcom roku. Viac ako polovicu zo všetkých ochorení tvorili poruchy správania a emočné poruchy.
 
Najvyšší počet pacientov s psychickou poruchou zaznamenali ambulancie v Bratislavskom kraji (1 125,9 osôb na 10 000 obyvateľov kraja), v Banskobystrickom (864,3/10 000) a Prešovskom kraji (830,7/10 000). Najviac novodiagnostikovaných pacientov bolo v Žilinskom kraji (215,7/10 000), nasledovali Košický (193,7/10 000) a Bratislavský kraj (154,4/10 000).
 
S podozrením na ohrozenie násilím bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 587 dospelých osôb (388 žien a 199 mužov).
 
V roku 2015 bolo na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení 43 529 hospitalizácií (55,3 % mužov a 44,7 % žien). Na 10 000 obyvateľov pripadalo 80,3 hospitalizácií a v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles (v roku 2014 to bolo 81,2/10 000). Z celkového počtu hospitalizácií bolo 15 445 pacientov prijatých prvýkrát v živote.

Psychiatrická starostlivosť v SR 2015 
 
Až štvrtinu zo všetkých hospitalizácií predstavovala porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu. Táto diagnóza bola najčastejším dôvodom pre prijatie do ústavnej psychiatrickej starostlivosti najmä u mužov (76,8 %) Duševnými chorobami vyžadujúcimi častú hospitalizáciu boli aj schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (20 % hospitalizácií), organické duševné poruchy (15 % hospitalizácií) a afektívne poruchy (14,4 % hospitalizácií).
 
Vo veku 0 až 14 rokov bolo hospitalizovaných 1 253 detí, s prevahou chlapcov (64 %). Až 50 % hospitalizácií bolo pre poruchy správania a emočné poruchy, 19 % pre mentálnu retardáciu a 12 % pre neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy.