Pri zmene zdravotnej poisťovne ostáva pacientovi predpísaný erecept

Národné centrum zdravotníckych informácií pred koncom roka prináša novinku, ktorá pacientom zjednoduší proces výberu liekov. Po zmene zdravotnej poisťovne si pacient nemusí dať svoj erecept znovu predpísať, systém ezdravie ho rozpozná.
 
„Stávalo sa, že ak pacient zmenil koncom roka zdravotnú poisťovňu a po vianočných sviatkoch si bol dať predpísať erecept (elektronický recept), začiatkom januára sa k svojmu lieku nedostal. Príčinou bolo, že systém ezdravie nerozpoznal zmenu poisťovne na prelome rokov a lekáreň erecept neevidovala ako predpísaný," zhrnul generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Peter Bielik.
 
Po novom sa pacienti už nemusia obávať, že po zmene zdravotnej poisťovne budú musieť lekára opätovne žiadať o svoj erecept. Nová funkcionalita systému ezdravie ušetrí čas aj samotným lekárom a lekárnikom, ktorým opätovné predpísanie a vydanie ereceptu pre novú poisťovňu spôsobovalo nadprácu. Zdravotnú poisťovňu v roku 2020 zmenilo takmer viac ako 168 000 poistencov.