Potraty v SR 2017

Bratislava, 13. apríl 2018 - Celkový počet potratov na Slovensku medziročne stúpol. Vplyv na to mal zvýšený počet umelých prerušení tehotenstiev vykonaných ženám, ktoré nemajú trvalé bydlisko na Slovensku. Naopak, u žien s trvalým bydliskom v SR sa potvrdil dlhoročný klesajúci trend. Ďalšie údaje sledujúce vývoj a počet potratov na Slovensku prináša najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Potraty v SR 2017.
 
V roku 2017 bolo Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) nahlásených celkovo 15 929 potratov. V tomto počte je 14 521 potratov u žien s trvalým bydliskom v SR a 1 408 potratov u žien bez trvalého bydliska v SR. Z celkového počtu potratov tvorili umelé prerušenia tehotenstva (UPT) 47,1 %. Nasledovali spontánne potraty (34,2 %), ostatné potraty (16,2 %) a 2,5 % bolo mimomaternicových tehotenstiev.
 
V porovnaní s rokom 2016 sa zvýšil celkový počet potratov o 643. Stúpol však iba počet potratov žien bez trvalého bydliska v SR. Išlo najmä o umelé prerušenia tehotenstva, ktorých bolo u týchto žien evidovaných 1 394. Ich počet oproti roku 2016 významne vzrástol. Vtedy boli hlásené iba 3 umelé prerušenia tehotenstva.
 
U žien s trvalým bydliskom v SR sa celkový počet potratov v minulom roku znížil o 5 % (z 15 277 na 14 521). Umelých prerušení tehotenstva bolo menej o 6 % (z 6 491 na 6 102) a spontánnych potratov bolo zaznamenaných 5 438, čo je medziročný pokles o 7,6 % (449). Na 100 narodených detí pripadlo 25 potratov.

Potraty v SR 2017 G1
Poznámka: Graf uvádza potraty žien s trvalým bydliskom v SR. Počet mimomaternicových tehotenstiev nie je zahrnutý do počtu potratov.
 
Pri prepočte na tisíc žien v reprodukčnom veku s trvalým bydliskom v SR bolo v roku 2017 najviac spontánnych potratov v Bratislavskom, Prešovskom a Nitrianskom kraji. Umelé prerušenie tehotenstva najčastejšie podstúpili ženy z Banskobystrického, Nitrianskeho a Bratislavského kraja.

Potraty v SR 2017 G2
Poznámka: Graf uvádza potraty žien s trvalým bydliskom v SR.

Potraty v SR 2017 G3
Poznámka: Graf uvádza potraty žien s trvalým bydliskom v SR.
 
Najvyšší počet spontánnych potratov u žien s trvalým bydliskom v SR bol zaznamenaný vo vekovej skupine 30 až 34-ročných žien (1 509), čo predstavovalo 7,2 potratov na tisíc žien daného veku. Najviac prípadov umelého prerušenia tehotenstva pripadlo na vekovú skupinu 30 až 34-ročných žien 1 349 (6,4 UPT /1 000 žien), avšak po prepočítaní na 1 000 žien v danom veku dominovali 20-24 ročné (6,7).
 
Sledované boli aj potraty u maloletých dievčat a mladistvých. U maloletých dievčat do 14 rokov bolo zaznamenaných 10 spontánnych potratov a v 11 prípadoch išlo o UPT. Vo vekovej kategórii 15-19-ročných dievčat bolo hlásených 313 spontánnych potratov a 452 UPT.
 
Pre umelé prerušenie tehotenstva sa v prípade žien s trvalým bydliskom v SR rozhodli najmä ženy s dvomi deťmi (30,6 %) a ženy s jedným dieťaťom (26,6 %). Spontánne potraty boli najčastejšie evidované u žien, ktoré ešte nemali dieťa (40,9 %) alebo mali jedno dieťa (32,7 %).
 
Pre záujemcov o vlastný spôsob zobrazenia údajov o potratoch sprístupnilo NCZI tabuľkové štatistické výstupy, ktoré umožňujú používateľom vytvárať dátové výbery podľa svojich požiadaviek a kritérií. Dáta sú štatisticky spracované v územnom členení za Slovenskú republiku a kraje.
 
» Potraty v SR 2017 (PDF, 1,0 MB)
» Potraty v SR 2017 (ZIP, 1,1 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.