Potraty v SR 2016

Bratislava, 10. máj 2017 - Štatistické údaje, ktoré sledujú vývoj a počet potratov na Slovensku, sú prezentované v publikácii Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Potraty v SR 2016. Potratom bolo v minulom roku ukončených takmer 21 % tehotenstiev. Už niekoľko rokov zaznamenávame pokles v počte umelých prerušení tehotenstiev.
 
Zdravotnícke zariadenia v roku 2016 zaznamenali 15 286 potratov, čo je o 361 menej ako v predchádzajúcom roku. Na 100 narodených detí pripadalo 26,5 potratu.
 
Počet umelých prerušení tehotenstva (UPT) z roka na rok klesá. V roku 2016 bolo vykonaných 6 494 UPT, čo je o 510 menej ako v roku 2015 a v porovnaní s rokom 2007 sa ich počet znížil až o 4 701.
 
Opačná situácia je v prípade spontánnych potratov, kde zaznamenávame v posledných rokoch nárast. Oproti roku 2015 bolo o 308 spontánnych potratov viac a celkovo ich počet dosiahol 5 892. Pre porovnanie, v roku 2007 bolo nahlásených 4 907 spontánnych potratov.
 
Najviac prípadov umelého prerušenia tehotenstva bolo vykonaných vo vekovej skupine 30 – 34 rokov (1 458) a 35 – 39 rokov (1 354). Spontánnych potratov bolo zaznamenaných najviac u 30 až 34-ročných žien (1 559) a 25 – 29-ročných (1 425). U maloletých dievčat do 14 rokov bolo hlásených 7 spontánnych potratov a 18 UPT.

Potraty v SR 2016 G1

Z údajov o počte živonarodených detí pred potratom vyplýva, že najčastejšie podstúpili UPT ženy, ktoré už majú dve deti. Naopak, spontánnych potratov bolo najviac evidovaných u žien, ktoré zatiaľ nemajú žiadne dieťa.

Potraty v SR 2016 G2

Pri prepočte na 1000 žien v reprodukčnom veku bolo v roku 2016 najviac spontánnych potratov v Bratislavskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji. Umelé prerušenie tehotenstva najčastejšie podstúpili ženy z Banskobystrického, Nitrianskeho a Trnavského kraja.
 
» Potraty v SR 2016 (PDF, 1,0 MB)
» Potraty v SR 2016 (ZIP, 1,1 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.