Posteľový fond v SR 2017

Bratislava, 12. september 2018 – Slovenské nemocnice vlani disponovali 32 044 posteľami a na nemocničnom lôžku sme strávili v priemere 7,7 dní, poukazujú na to najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií zverejnené v publikácii Posteľový fond v SR 2017. Najväčšia časť posteľového fondu sa pritom nachádzala v útvaroch vnútorného lekárstva (11,0 %), psychiatrie (10,3 %), gynekológie a pôrodníctva (7,9 %) a chirurgie (7,7 %).
 
Po výraznom znižovaní posteľového fondu v rokoch 2001 až 2012 sa v posledných rokoch počet postelí veľmi nemení. V roku 2017 bolo v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti s výnimkou kúpeľov po prepočítaní na 100 000 obyvateľov k dispozícii 588,7 postelí. V rámci krajov bolo najviac postelí v Bratislavskom (744,9), Košickom (670,5), Prešovskom (603,4) a Banskobystrickom kraji (602,2).

Posteľový fond v SR 2017 G1

Vykázaných bolo 1 004 283 hospitalizovaných, pričom postele boli využité na 69,1 %. Priemerný ošetrovací čas (7,7 dňa) sa od roku 2001 znížil o 2,3 dňa. Najdlhšia hospitalizácia sa v roku 2017 vyžadovala na oddeleniach medicíny drogových závislostí (49,1 dňa), neuropsychiatrie (47,3 dňa) a gerontopsychiatrie (47,0 dní).

Podľa údajov z databázy OECD (2016) sa Slovensko v rámci nemocničnej starostlivosti (5,8 postelí na 1 000 obyvateľov) nachádzalo v prvej polovici rebríčka porovnávaných európskych krajín. Viac postelí malo Nemecko (8,1), Rakúsko (7,4), Maďarsko (7,0), Česko (6,9), Poľsko (6,6) a Francúzsko (6,1). Najmenším počtom disponovalo Švédsko (2,3), Spojené kráľovstvo (2,6) a Dánsko (2,6).

Posteľový fond v SR 2017 G2 
 1) rok 2015 Zdroj: databáza OECD Health Statistics 2018, dataset Hospital beds, jún 2018
 
» Posteľový fond v SR 2017 (PDF, 489 kB)
» Posteľový fond v SR 2017 (ZIP, 649 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.