Posteľový fond v SR 2015

Bratislava, 2. august 2016 - Na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v najnovšej publikácii Posteľový fond v SR 2015 možno konštatovať, že počet postelí v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti klesá. Kým v roku 2001 bol v slovenských nemocniciach k dispozícii celkový počet postelí 41 913, v roku 2008 to bolo 35 678, a v minulom roku už len 31 471 postelí.

Posteľový fond v SR 2015 
 

Podľa údajov z databázy OECD (2014) sa v počte postelí v nemocničnej starostlivosti na 1 000 obyvateľov Slovensko (5,8) nachádzalo v prvej polovici rebríčka porovnávaných európskych krajín. Z európskych krajín OECD malo viac nemocničných postelí Nemecko (8,2), Rakúsko (7,6), Maďarsko (7,0), Poľsko (6,6), Česko (6,5), Belgicko (6,2) a Francúzsko (6,2).
Vyšší počet postelí akútnej starostlivosti na 1 000 obyvateľov ako Slovensko (4,9) malo len Nemecko (6,2), Rakúsko (5,8), Belgicko (5,7) a Poľsko (5,0). Maďarsko, Česko a Slovinsko udávali 4,2 – 4,3 akútnej postele na 1 000 obyvateľov. Švédsko, Španielsko, Írsko a Spojené kráľovstvo boli krajiny s najnižším počtom postelí pre akútnu starostlivosť (2,3 – 2,4 postele).
 
V roku 2015 bolo v slovenských nemocniciach hospitalizovaných 990 465 pacientov, teda o 1 744 viac ako v roku 2014. Priemerný ošetrovací čas bol 7,8 dňa.
 
Najdlhšia hospitalizácia sa vyžadovala na oddeleniach medicíny drogových závislostí (priemerne 52,1 dňa), neuropsychiatrie (48,0 dňa), ústavnej hospicovej starostlivosti (42,6 dňa), gerontopsychiatrie (40,6 dňa) a ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti (33,4 dňa).
 
» Posteľový fond v SR 2015 (PDF, 571 kB)