Pohlavné choroby v SR 2017

Bratislava, 31. júl 2018 – Počet pacientov so syfilisom aj kvapavkou v minulom roku na Slovensku stúpol. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Najviac pohlavne prenosných ochorení bolo medzi slobodnými. Podrobnejšie štatistické údaje o pohlavných chorobách na Slovensku prezentuje štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Pohlavné choroby v SR 2017.
 
V roku 2017 bolo v Slovenskej republike hlásených 386 prípadov syfilisu (278 mužov a 108 žien). Oproti predchádzajúcemu roku ich počet vzrástol o 6,6 %. Najvyšší výskyt syfilisu bol zaznamenaný vo vekových skupinách 15 až 24-ročných (15,4 prípadov/100 000 obyvateľov) a 25 až 34-ročných osôb (12,9/100 000).
Najvyšší počet pacientov v prepočte na 100 000 obyvateľov kraja bol v Košickom (17,7/100 000) a Bratislavskom kraji (14,4/100 000 obyvateľov kraja). Najmenej prípadov bolo v Prešovskom (2,8/100 000) a Žilinskom kraji (2,9/100 000).
V členení podľa rodinného stavu bolo až 217 chorých na syfilis medzi slobodnými. V 80 prípadoch išlo o ženatých mužov (51), resp. vydaté ženy (29).

Pohlavné choroby v SR 2017 G1 
 
Gonokoková infekcia (kvapavka) bola evidovaná u 379 pacientov (292 mužov a 87 žien). V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast až o 35,4 %. Najviac pacientov s touto diagnózou bolo vo veku 25 až 34-rokov (20,4/100 000) a 15 až 24-rokov (17,2/100 000).
Ochorenie sa najčastejšie vyskytovalo v Bratislavskom kraji (22,9 na 100 000 obyvateľov) a Trnavskom kraji (8,0/100 000). Najmenší počet prípadov evidovali v Banskobystrickom (2,2/100 000) a Prešovskom kraji (2,6/100 000).
Podľa rodinného stavu 158 prípadov kvapavky bolo medzi slobodnými, v 31 prípadoch išlo o ženatých mužov (20), či vydaté ženy (11).

Pohlavné choroby v SR 2017 G2 
 
Zatiaľ čo pri syfilise a kvapavke mali prevahu muži, iné prevažne sexuálne prenosné choroby boli diagnostikované častejšie u žien. Zdravotnícke zariadenia evidovali 837 prípadov týchto ochorení (212 mužov, 625 žien). Ich počet medziročne klesol o 24,5 %. Išlo najmä o iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby (618 prípadov).
 
Štatistický prehľad zobrazuje údaje z Epidemiologického informačného systému (EPIS), ktoré zozbieral Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a štatistické výstupy boli spracované v Národnom centre zdravotníckych informácií.
 
» Pohlavné choroby v SR 2017 (PDF, 276 kB)
» Pohlavné choroby v SR 2017 (ZIP, 342 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.