Počet detských úrazov každoročne narastá

Počas letných mesiacov rastie počet detských úrazov a to napriek tomu, že prázdniny by mali byť pre deti časom oddychu a zábavy. Ako vyplýva zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií, len za vlaňajší rok muselo byť hospitalizovaných 13 231 detí v dôsledku úrazu, čo je o 200 viac ako predvlani. Žiaľ niektoré úrazy sa môžu skončiť aj tragicky.
 
V dôsledku úrazu vlani zomrelo 20 detí, čo je o 5 viac ako v roku 2016. Preto je veľmi dôležitá prevencia. Stačí len malá nepozornosť a môže dôjsť k úrazu. V lete totiž deti trávia viac času bez dozoru s kamarátmi, predvádzajú sa a výsledkom sú častejšie zranenia.
 
Najviac, 3 900 detí bolo hospitalizovaných s úrazom hlavy, pričom najčastejšie išlo o vnútrolebkové poranenia, ktoré utrpelo takmer 2 800 z nich. 2 200 detí si zlomilo hornú končatinu a 740 dolnú.
 
Rizikom sú aj vodné plochy, kde nevidieť dno a deti do nich radi skáču. Tu hrozí poranenie chrbtice. Vlani bolo hospitalizovaných 250 detí so zlomeninami chrbtice. Menšie deti by mali mať dospelí stále na očiach, môžu na seba stiahnuť ťažké predmety, či zjesť rôzne predmety zo zeme. V roku 2017 muselo byť hospitalizovaných až 230 detí s cudzím telesom v tráviacej sústave.
 
K nepríjemným a vážnym úrazom dochádza najčastejšie pri hrách a športe: - na ihriskách, pri korčuľovaní a naháňaní sa sú najčastejšími úrazmi zlomeniny rúk, nôh, ťažké poranenia hlavy a chrbtice, vnútorné poranenie brucha, hrudníka a hlavy.
- deti sa veľmi často hrávajú v opustených budovách a na nestrážených staveniskách, kde im hrozia pády z výšky, zavalenie stavebným materiálom, ale nezriedka aj úrazy elektrickým prúdom.
 
Ako úrazom predchádzať? Najdôležitejšia je prevencia. Každý rodič by mal viesť deti k tomu, aby dbali na prevenciu a mysleli na možné nebezpečenstvo vopred. Je dobré, ak väčšie deti poznajú základné pravidlá prvej pomoci. Samozrejme, vždy platí, že deti majú k úrazu privolať dospelého človeka.