Od 1. júla si možno stiahnuť Certifikát o vykonanej vakcinácii proti COVID-19

Po skončení platnosti nariadenia Európskej komisie o vydávaní dokladov o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 spúšťa Národné centrum zdravotníckych informácií vydávanie dokumentu na národnej úrovni. Od začiatku júla je možné elektronicky požiadať o vydanie Certifikátu o vykonanej vakcinácii proti COVID-19.
 
Národné centrum zdravotníckych informácii vydávalo ako doklad preukazujúci absolvovanie očkovania Digitálny COVID preukaz EÚ na základe nariadenia Európskej komisie, ktorého platnosť končí 30.6.2023. O vydanie dokladu preukazujúceho očkovanie proti ochoreniu COVID-19 však bude možné požiadať aj naďalej. NCZI od 1. júla začína s vydávaním dokladu na národnej úrovni pod názvom Certifikát o vykonanej vakcinácie proti COVID-19. Samotný proces žiadosti a vydávania sa nemení. Doklad však už nebude generovaný automaticky, ale iba na požiadanie. O certifikát sa žiada elektronicky cez stránku https://korona.gov.sk/ v časti preukazy – získať COVID preukaz. Doklad je v slovenskom a anglickom jazyku. Nevydáva sa už o prekonaní či testovaní na COVID-19.
 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravuje prevzatie vydávania certifikátov o absolvovaní očkovania proti COVID-19. Digitálna forma preukazu by v budúcnosti mohla byť rozšírená aj o ďalšie typy očkovania (napr. očkovania pred cestou do zahraničia – brušný týfus, japonská encefalitída, žltá zimnica, cholera). Slovenská republika chce výhľadovo poskytovať svojim občanom túto službu WHO certifikátov uľahčujúci voľný pohyb.

Odporúčania pred cestou do zahraničia

  • Zistiť si podmienky vstupu do cieľovej krajiny a štátoch, cez ktoré budete prechádzať. Informácie sú zverejnené na stránke rezortu zahraničných vecí (https://www.mzv.sk/staty/covid-19-opatrenia-vo-svete.).
  • Ďalšie podmienky cestovania si overiť u cestovnej kancelárie prípadne prepravcu.
  • Ak máte k dispozícii digitálny COVID preukaz EÚ (stiahnutý do konca júna 2023), vytlačiť si ho, a mať k dispozícii aj PDF formát.
  • V prípade potreby si môžete stiahnuť národný certifikát (Certifikát o vykonanej vakcinácii proti COVID-19) v slovenskom a anglickom jazyku prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk alebo priamo prostredníctvom stránky NCZI (https://www.nczisk.sk).

AKO ZÍSKAŤ CERTIFIKÁT O VYKONANEJ VAKCINÁCII


Ako získať certifikát o vykonanej vakcinácii