Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017

Bratislava, 9. október 2018 – Počet pacientov s poškodením obličiek spôsobeným cukrovkou každoročne rastie. Rovnako je stále viac ľudí, ktorí potrebujú pravidelnú dialyzačnú liečbu. Vyplýva to z poslednej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorú vydalo pod názvom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017.
 
V minulom roku bolo na Slovensku v nefrologických ambulanciách sledovaných 190 641 pacientov, z toho 147 480 osôb vo vekovej skupine 19- a viacročných a 43 161 pacientov vo veku 0 – 18 rokov.
 
Dospelí pacienti navštevovali nefrologické ambulancie najmä s diagnózou poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (36 914, t. j. 842,7 na 100-tis. obyvateľov). Počet pacientov s týmto ochorením sa každoročne zvyšuje. Medziročne vzrástol ich počet o 3 % a oproti roku 2009 až o 68 %.
Takisto stúpa aj počet pacientov s poškodením obličiek hypertenziou, hoci v posledných dvoch rokoch sa intenzita rastu spomalila. V minulom roku bolo evidovaných 22 912 osôb (523,1/100-tis. obyvateľov) s týmto ochorením, čo je o 41 % viac ako ich bolo v roku 2009.
 
 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 G1

Deťom a mladistvým bol najčastejšie diagnostikovaný zápal obličiek (pyelonefritída). Ambulancie evidovali v uplynulom roku s týmto ochorením 8 337 pacientov (784,4/100-tis. obyvateľov danej vekovej skupiny). Oproti roku 2016 je to menej o 1 471 prípadov a zároveň je to zaznamenaný najnižší výskyt tohto ochorenia za posledných deväť rokov. Na primárnu glomerulonefritídu sa liečilo 3 171 detí a mladistvých (298,3/100-tis.), čo predstavuje medziročný nárast o 362 pacientov.

 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 G2

Na glomerulárne a tubulointersticiálne choroby obličiek, t. j. 3. a 4. štádium chronickej choroby obličiek (CKD), sa vlani liečilo 46 915 pacientov (861,9 na 100-tis. obyvateľov). Ich počet medziročne vzrástol o 6 %, oproti roku 2013 to bolo o 19 % a v porovnaní s rokom 2009 až o 25 %.
So zlyhaním obličiek, t. j. 5. štádium chronickej choroby obličiek, bolo sledovaných 1 546 pacientov (28,4/100-tis. obyvateľov). Medziročne sa ich počet zvýšil o 10 % a oproti roku 2010 až o 65 %.

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 G3

Do pravidelnej dialyzačnej liečby bolo zapojených 4 500 pacientov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 76 pacientov a zároveň je to najviac za obdobie posledných desiatich rokov. Najčastejšie túto liečbu podstupujú pacienti vo vekovej kategórii nad 60 rokov (3 124). Vo veku do 18 rokov sa liečilo 17 mladistvých.

 Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 G4

Najčastejšou príčinou dialyzačnej liečby bolo poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (1 575), pyelonefritída (593), primárna glomerulonefritída (572) a poškodenie obličiek hypertenziou (459).
Transplantáciu obličiek absolvovalo 142 pacientov a 377 pacientov bolo zaradených na čakaciu listinu pre transplantáciu obličiek.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.