Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016

Bratislava, 26. júl 2017 – Poškodenie obličiek spôsobné cukrovkou bolo aj v minulom roku najčastejšie diagnostikovaným ochorením u dospelých pacientov v nefrologických ambulanciách. U detí prevažovalo ochorenie na zápal obličiek. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorú vydalo pod názvom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016.
 
Ku koncu uplynulého roka bolo v nefrologických ambulanciách sledovaných 190 668 pacientov, z toho 149 073 osôb vo vekovej skupine 19- a viacročných a 41 595 detských pacientov.
 
Počet sledovaných osôb vo veku 19 a viac rokov má stúpajúci trend. Od roku 2011 sa ich počet zvýšil zo 125 444 na 149 073 osôb v minulom roku. Počet chorých s poškodením obličiek spôsobeným diabetes mellitus vzrástol od roku 2011 o 29 % (35 795 osôb, t.j. 818,0 osôb na 100 000 obyvateľov). Rovnako aj počet chorých s poškodením obličiek hypertenziou sa každoročne zvyšuje, v roku 2016 bolo evidovaných 22 802 osôb (521,1 osôb na 100 000 obyvateľov) s týmto ochorením.

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016 G1 
 
U detských a mladistvých pacientov sa najčastejšie vyskytoval zápal obličiek (pyelonefritída). Nefrologické ambulancie evidovali v uplynulom roku s týmto ochorením 9 808 detských pacientov (925,8/100 000). Primárna glomerulonefritída bola diagnostikovaná u 2 809 detských pacientov (265,1/100 000).

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016 G2 
 
V roku 2016 poskytovalo zdravotnú starostlivosť 77 dialyzačných stacionárov. Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo zapojených 4 424 pacientov, čo je o 48 pacientov menej ako v roku 2015. Až 68 % pravidelne dialyzovaných pacientov bolo vo veku nad 60 rokov. Vo vekovej kategórii do 18 rokov sa v PDL liečilo 21 osôb, t. j. 0,5 % zo všetkých liečených. Najčastejšou príčinou dialyzačnej liečby bolo poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (35,4 %), pyelonefritída (13,2 %), primárna glomerulonefritída (12,9 %) a poškodenie obličiek hypertenziou (10,4 %).

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016 G3 
 
Transplantácia obličiek bola vykonaná 131 pacientom a 386 pacientov v PDL bolo zaradených na čakaciu listinu.