NCZI prináša viac údajov o onkologických ochoreniach

V roku 2020 presiahne počet prípadov novodiagnostikovaných onkologických ochorení v SR po prvýkrát pravdepodobne hranicu 40-tisíc. Vyplýva to z prognózy vývoja onkologických ochorení v SR, ktorú zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.
 
Národný onkologický register Slovenskej Republiky (NOR SR) a NCZI ponúka rozšírený obsah informácií o onkologických ochoreniach na svojom webovom portáli, ktorý NCZI spustilo v lete tohto roku.
 
Ako novinku na Slovensku NCZI prináša prognózy vývoja výskytu zhubných nádorov. „Pacientske organizácie ako aj odborná i laická verejnosť môžu získať prehľad a prognózy vývoja až do roku 2030, ktoré sú vypočítané na základe vlastných evidovaných údajov,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Prognóza počtu obyvateľov je prevzatá z INFOSTAT (Inštitút informatiky a štatistiky, ktorý je podriadenou organizáciou Štatistického úradu SR).
 
Od dnešného dňa sú na stránke NCZI zverejnené aj doplnené dáta z NOR SR o incidenčné ukazovatele až na úroveň okresov a úmrtnosť (primárnym zdrojom údajov pre výpočet úmrtnosti je Štatistický úrad SR) na onkologické ochorenia taktiež až na úroveň okresov podľa pohlavia a jednotlivých diagnóz. Ide o modernú aplikáciu, ktorá poskytuje používateľom pohľad na záťaž obyvateľstva onkologickými ochoreniami prostredníctvom bohatého grafického zobrazenia.
 
Nová webová platforma predstavuje naplnenie časti poslania NOR SR, ktorou je prinášať relevantné a objektívne dáta z primárneho zdroja, overené Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC – International Agency for Research on Cancer). Ponúka tak základ pre pochopenie epidemiologickej situácie a tvorbu zdravotnej politiky v SR.