NCZI: Vyhlásenie k medializovaným informáciám o Onkoasiste

Zámer skrátiť lehoty na liečbu onkopacientov je dobrý a Národné centrum zdravotníckych informácii ho nespochybňuje.
 
V podobe, v ktorej sme projektový zámer pred trištvrte rokom prijali a v lete diskutovali s partnermi z odborných lekárskych združení, však nezohľadňoval potreby terénu. To potvrdil aj Národný onkologický ústav, že „v predloženej podobe nie je jasný ani jeho prínos pre spoločnosť a je reálne riziko vynaloženia nemalých finančných prostriedkov na nerealizovateľný projekt“.
 
Projektový zámer bolo preto nutné dopracovať, odstrániť duplicity a s terénom si overiť opodstatnenosť míňania veľkej sumy spoločných peňazí. Postupne, ako sme projektový zámer rozpracúvali a opravovali vyšlo najavo, že daný zámer sa dá urobiť s rovnakým výsledkom, ale lacnejšie. Máme za to, že to mohlo vyprovokovať hysterickú reakciu pána Korca.
 
Ide totiž o peniaze nás všetkých, s ktorými sme povinní nakladať zodpovedne, v prospech občanov a nie na uspokojenie záujmov jednotlivcov či IT firiem. Časy, keď sa projekty šili na mieru IT firmám, sú pod novým vedením NCZI minulosťou.
 
8-miliónový projekt nie je jednoduchý projekt, musí prechádzať zložitým procesom. Každý, kto tvrdí opak, klame alebo tomu nerozumie. Schválenie projektového zámeru neznamená, že máme peniaze. Je to prvý krok z mnohých. A my chceme projekt realizovať dobre a zodpovedne a toho nevyhnutnou súčasťou je príprava kvalitných podkladov pre verejné obstarávanie, ktoré nebude nikoho zvýhodňovať.