NCZI: Trestné oznámenie pre verejné obstarávanie

Národné centrum zdravotníckych informácií dnes (12. 4. 2021) podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z nasledovných trestných činov:

  • Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a nasl. Trestného zákona;
  • Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 a nasl. Trestného zákona

Tieto podozrenia vyplývajú z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Národnému centru zdravotníckych informácií týmto postupom vznikla reálna majetková škoda, ktorú je aktuálne náročné presne vyčísliť.
 
Koncom decembra 2017 došlo k uzatvoreniu dvoch rámcových zmlúv o poskytnutí verejných služieb. Vtedajšie vedenie Národného centra zdravotníckych informácií uzatvorilo obe rámcové zmluvy napriamo bez verejného obstarávania, čím podľa Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie porušilo Zákon o verejnom obstarávaní. Výnimka, na ktorú sa NCZI spoliehalo, vyžadovala, aby bol verejný obstarávateľ telekomunikačným podnikom.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií kvôli týmto dvom rámcovým zmluvám požiadalo a bolo aj ku dňu 2. novembra 2017 zapísané na zoznam telekomunikačných podnikov vedených Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.
 
Existuje podozrenie, že tento „prechod na Tel-Co operátora“ bol len účelovo prispôsobený a plánovaný postup naplnenia vyššie uvedenej výnimky zo Zákona o verejnom obstarávaní. Tento postup, spoločne so spôsobom uzatvorenia a nevýhodnosťou rámcových zmlúv vzbudzuje určité podozrenie. Národnému centru zdravotníckych informácií tak zo strany Úradu pre verejné obstarávanie pravdepodobne bude vyrúbená pokuta vo výške piatich percent z hodnoty poskytnutého plnenia.
 
Ako dôsledok tohto postupu pre Národné centrum zdravotníckych informácií v súčasnej dobe vyplývajú mnohé zákonné povinnosti vzťahujúce sa na telekomunikačné podniky a regulované subjekty aj podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií deklarovalo orgánom činným v trestnom konaní súčinnosť. NCZI je v postavení svedka – poškodeného a plánuje si v neskoršom štádiu tohto trestného konania uplatniť nárok na náhradu škody. Vzhľadom na podanie trestného oznámenia a očakávaný začiatok konania sa Národné centrum zdravotníckych informácií k prípadu viac nebude vyjadrovať.