NCZI: Pohlavné choroby na Slovensku v roku 2021

Občania Slovenska by si mali dávať pozor na pohlavné choroby. Počet osôb so syfilisom vzrástol medziročne o 76 percent, s gonokokovou infekciou o 36 percent. Prevažujú novonakazené osoby, dominuje Bratislavský kraj. Aj na to poukazujú najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).
 
Syfilis
NCZI eviduje za rok 2021 celkovo 294 prípadov syfilisu, čo je 76-percentný nárast oproti roku 2020 (167 prípadov). Avšak v porovnaní s priemerom za roky 2015 až̌ 2019 ide o pokles počtu hlásených prípadov o 16,8 %. Rovnako ako aj v minulých rokoch, syfilis sa častejšie vyskytoval u mužov (215). Žien so syfilisom bolo 79, z toho 13 tehotných. Hospitalizovaných s týmto ochorením bolo 58 osôb. V 96,6 % nahlásených prípadov išlo o syfilis diagnostikovaný po prvýkrát v živote.
 
Najvyšší výskyt syfilisu bol podľa NCZI v Bratislavskom kraji, zo 100-tisíc obyvateľov diagnostikovali chorobu 20 ľuďom (celkovo 144 prípadov). Oproti pandemickému roku 2020, kedy bolo 12 infikovaných, pribudlo v tomto regióne 132 infikovaných. V Košickom kraji bolo hlásených 5,8 prípadov na 100-tisíc obyvateľov (celkovo 45 osôb). V Žilinskom kraji medziročne vzrástol počet infikovaných syfilisom o 50 % (v roku 2020 bolo 20 prípadov; v roku 2021 bolo 30 prípadov). Najmenej pacientov so syfilisom bolo minulý rok v Banskobystrickom kraji (0,8/100-tisíc obyvateľov; celkovo 5 osôb;) a Prešovskom kraji (1,7/100-tisíc obyvateľov; celkovo 14 prípadov). V Nitrianskom kraji medziročne poklesol počet prípadov syfilisu o 42,2 % (zo 45 prípadov v roku 2020 na 26 v roku 2021).
 
V roku 2021 bol syfilis najrozšírenejší vo vekovej skupine 25 až 34 rokov (84 osôb), taktiež medzi 45- až 54-ročnými (56 osôb) a 35- až 44-ročnými (60 osôb). Infikovaných pribudlo vo všetkých vekových kategóriách oproti roku 2020, okrem detí od 0 do 14 rokov, kde nebol zaznamenaný žiaden prípad ochorenia.
 
Gonokoková infekcia
Za rok 2021 zaznamenalo NCZI 424 osôb s gonokokovou infekciou, čo je tak ako v roku 2014 najviac v rámci sledovaného obdobia. Oproti roku 2020 (celkovo 112 infikovaných osôb) vzrástol počet prípadov gonokokovej infekcie o 35,9 %. Ochorenie sa častejšie vyskytovalo u mužov (316 prípadov). Žien bolo 108, z toho 3 tehotné. Prvý raz v živote ochorenie diagnostikovali 97,2 % pacientov. Hospitalizovaných s týmto ochorením bolo 13 osôb.
 
Podľa trvalého pobytu bolo najviac infikovaných (135) v Bratislavskom kraji (18,7 prípadov na 100-tisíc obyvateľov). Medziročný nárast v tomto regióne je 75,3 % (v roku 2020 bolo infikovaných 77). Zvýšený výskyt prípadov gonokokovej infekcie bol zaznamenaný v Nitrianskom (9,8 prípadov zo 100-tisíc obyvateľov), v Trnavskom (9,5 zo 100-tisíc) a taktiež v Prešovskom kraji (6,4 zo 100-tisíc). V Trenčianskom kraji bol len 1 prípad gonokokovej infekcie zo 100-tisíc obyvateľov, pričom oproti roku 2020 (1,9/100-tisíc) klesla miera výskytu ochorenia o 44,8 %. Podobne ako pri syfilise, tak aj pri gonokokovej infekcii, bolo najviac nahlásených prípadov vo veku 25 až 34 rokov (173 osôb).
 
Iné, prevažne sexuálne prenosné choroby
V roku 2021 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nahlásili 1 077 prípadov iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb, medzi ktoré sa zaraďujú napríklad sexuálne prenášané chlamýdiové choroby, trichomonóza, anogenitálne infekcie herpetickými vírusmi, akútna hepatitída B, cytomegalovírusová choroba a kandidóza (19,8 prípadov na 100-tisíc obyvateľov). Oproti roku 2020 vzrástol počet osôb s týmto typom ochorenia o 230 prípadov.
 
Štatistické údaje zozbieral Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, prostredníctvom Hlásenia pohlavnej choroby a štatistické výstupy boli spracované v Národnom centre zdravotníckych informácií. Podrobnejšie údaje nájdete na: http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy