NCZI: Počet osôb so syfilisom na Slovensku vzrástol medziročne o vyše 50 %

Leto praje láske, opatrnosti však nikdy nie je dosť. Počet osôb so syfilisom sa u nás blíži k rekordnému číslu v rámci 18-ročného sledovania. Vyšší výskyt ochorenia je aj v prípade kvapavky. Prevažujú novonakazené osoby, medzi 25 a 34 rokov, dominuje Bratislavský kraj. Aj na to poukazujú najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Syfilis

V roku 2022 bolo poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nahlásených 443 prípadov syfilisu. Oproti roku 2021 (294 prípadov) vzrástol počet prípadov syfilisu o 50,7 %. V rámci sledovaného obdobia rokov (2004 – 2022) bol v rokoch 2022 a 2018 zaznamenaný najvyšší ročný výskyt syfilisu v SR. Z hľadiska pohlavia je evidentná prevaha infikovaných mužov, pričom v roku 2022 predstavovala úroveň 73 % (324). Žien infikovaných syfilisom bolo 119 a z toho 12 tehotných. Liečba pacientov bola prevažne ambulantná, hospitalizovaných bolo 64 osôb. Až 94,6 % prípadov (v počte 419) malo syfilis diagnostikovaný prvýkrát v živote. 

 Vývoj počtu ochorení na syfilis podľa pohlavia, 2004 – 2022

V roku 2022 sa najviac prípadov syfilisu vyskytovalo vo vekovej skupine 25 až 34 rokov (141 osôb), pričom infikovaných mužov v tomto veku bolo 101. U detí do 4 rokov bolo hlásených 5 prípadov vrodeného syfilisu, ktorým sa infikovali od matky počas tehotenstva alebo pôrodu.
 
Podľa územia trvalého pobytu pacienta bol zaznamenaný najvyšší výskyt syfilisu v Bratislavskom kraji (151 prípadov). Ďalej to bol Žilinský (79), Košický (64) a Trenčiansky kraj (39). Medziročne vzrástol výskyt syfilisu vo všetkých krajoch Slovenska, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Žilinskom, Banskobystrickom a v Trenčianskom kraji.

Kvapavka

V roku 2022 bolo hlásených 414 osôb s gonokokovou infekciou (kvapavkou). Oproti roku 2021 (424 infikovaných osôb) počet prípadov gonokokovej infekcie mierne klesol. Napriek medziročnému poklesu sa rok 2022 zaraďuje k rokom 2014 a 2021 s vyššími výskytmi ochorenia - nad 400 prípadov ročne. Gonokoková infekcia sa častejšie vyskytovala u mužov, pričom ich prevaha bola na úrovni 78 % (323 prípadov). Žien bolo 91. Liečili sa väčšinou ambulantne, hospitalizovaných bolo 10 osôb s týmto ochorením.
 Vývoj počtu ochorení na gonokokovú infekciu podľa pohlavia, 2004 – 2022

Podobne ako pri syfilise, aj pri gonokokovej infekcii bolo najviac nahlásených prípadov vo veku 25 až 34 rokov (137 osôb). Pri zohľadnení pohlavia a veku bola najvyššia chorobnosť práve u 25 až 34-ročných mužov (115 osôb). V roku 2022 sa gonokoková infekcia vyskytovala aj u detí do 4 rokov (2 deti) a tiež vo veku 5 až 14 rokov (1 dieťa).
 
Podľa územia trvalého pobytu pacienta bolo najviac prípadov gonokokovej infekcie v Bratislavskom kraji (114). Zvýšený výskyt prípadov gonokokovej infekcie bol zaznamenaný v Trnavskom (51) a Trenčianskom kraji (42). Najmenej prípadov bolo hlásených v Prešovskom kraji (34 osôb).

Iné, prevažne sexuálne prenosné choroby

V roku 2022 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nahlásili 1 252 prípadov iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb. Oproti roku 2021 vzrástol počet osôb s týmito ochoreniami o 175 prípadov. V rámci tejto skupiny išlo najmä o iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby (1 067 prípadov), trichomonóza (106), anogenitálne (venerické) bradavice (40) či akútna hepatitída typu B (23 osôb).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch zverejnených na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy