NCZI: Najviac hospitalizácii na psychiatrii si vyžiadal alkohol

Počet hospitalizácií v psychiatrickej starostlivosti stúpol, a to najmä v mladších vekových skupinách. Ukazujú to najnovšie čísla Národného centra zdravotníckych informácii. Najviac hospitalizácií na psychiatrii má na svedomí alkohol.
 
Na Slovensku hospitalizovali na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení v roku 2021 pre duševné poruchy a poruchy správania 37 482 pacientov. Najväčší podiel na tom majú, podobne ako v predchádzajúcich rokoch poruchy psychiky a správania, ktoré zapríčinilo užívanie alkoholu. Na psychiatrických hospitalizáciách sa podieľa 25,8 %. Druhou najčastejšou skupinou diagnóz bola schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi s podielom 21,0 %.
 
Alkohol je na Slovensku dlhodobo problém, ktorý priamo súvisí so samovraždami, smrteľnými dopravnými nehodami či s rodinnými tragédiami. A podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa to počas pandémie Covid-19 len zhoršilo . Počas pandemických rokov stúpla celosvetovo spotreba alkoholu, pričom Slovensko so spotrebou 11.1 litra na obyvateľa predčilo nielen európsky priemer, ale takmer dvojnásobne aj svetový.
 
Najviac hospitalizovaných mužov pre poruchy súvisiace s užívaním alkoholu pochádza z Košického (39,3/10 000 obyvateľov kraja a daného pohlavia) a Trenčianskeho kraja (37,8/10 000). Najviac žien prijatých na hospitalizáciu s touto diagnózou bolo z Trenčianskeho (13,0/10000) a Žilinského kraja (11,2/ 10 000). Najčastejšie boli s touto diagnózou hospitalizované slobodné (43,6 %) a nezamestnané osoby (38,0 %).
 
V uplynulom roku 2021 prišlo k medziročnému nárastu počtu hospitalizácií v skupine 15- až 19-ročných o 13,8 %, v skupine 20- až 29-ročných o 7,9 % a vo vekovej skupine 30 až 44 rokov o 5,4 %. Pri ostatných vekových skupinách bol zaznamenaný mierny medziročný pokles počtu hospitalizácií.
 
Z pohľadu sociálno-ekonomických ukazovateľov boli najčastejšie s psychiatrickou diagnózou hospitalizovaní slobodní muži (59,1 %), z ktorých takmer polovica bola vo veku 25 – 39 rokov (45,4 %). Podobne aj v prípade žien boli najčastejšie hospitalizované slobodné ženy (39,3 %), z ktorých boli najviac zastúpené vekové skupiny do 24 rokov (33,9 %) a 25 – 39 rokov (33,8 %). Podľa pracovného stavu a pohlavia sa najviac hospitalizácií týkalo nezamestnaných mužov (29,3 %) vo vekovej skupine 35 – 39 rokov (16,3 %) a žien starobných dôchodkýň (28,3 %). Vzhľadom na vzdelanie bol najvyšší počet hospitalizácií pri mužoch so stredoškolským vzdelaním bez maturity (34,4 %) a pri ženách so stredoškolským vzdelaním s maturitou (30,9 %).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch zverejnených na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy.