NCZI: Na Slovensku pribudlo vyše 28-tisíc darcov krviSlovensku pribudlo vyse 28 tisic darcov krvi

Darcovstvo krvi zachraňuje životy. V minulom roku bolo u nás evidovaných vyše 293-tisíc dobrovoľných darcov, čo je podľa najnovších údajov NCZI medziročný nárast o viac než 10 %.
 
Krv je životodarnou tekutinou, ktorá plní v tele kľúčové funkcie. Transportuje látky nenahraditeľné pre život, je dôležitou súčasťou obrany organizmu pred baktériami a vírusmi, plní termoregulačnú funkciu a napriek vedeckému pokroku sa nedá nahradiť. Krv hrá kľúčovú úlohu v súčasnej medicíne, najmä v rámci transfúzií, ktoré pomáhajú zachraňovať životy pri ťažkých poraneniach, operáciách alebo pri liečbe niektorých chorôb. Pandémia ochorenia Covid-19 negatívne ovplyvnila aj darcovstvo. Dobrá správa je, že počty ľudí ochotných darovať to najvzácnejšie začali stúpať.
 
Sledovanými údajmi v rámci štatistického zisťovania Národného centra zdravotníckych informácií sú aj dáta o darcoch krvi. Celkovo bolo v minulom roku evidovaných 293 442 darcov krvi (v tom 186 191 mužov a 107 251 žien). Oproti roku 2021 je to nárast o takmer 28-tisíc. Počet aktívnych pravidelných darcov krvi ku koncu roka 2022 bolo 110 559 (v tom 72 912 mužov a 37 647 žien). Zároveň bolo v minulom roku evidovaných 22 129 prvodarcov (v tom 12 490 mužov a 9 639 žien). Medziročne bol zaznamenaný výraznejší nárast prvodarcov krvi, keďže v roku 2021 bol ich počet 16 608.
 Darcovia krvi
 Prvodarcovia krvi v SR
 
Ochorenia krvi
 
Ani tak dôležitej tekutine ako krv sa nevyhýbajú ochorenia. Pomerne časté sú poruchy zrážavosti krvi, spôsobené rôznymi patologickými stavmi a znížená hladina červených krviniek, ktorá spôsobuje anémiu (málokrvnosť) a najčastejšie sa prejavuje únavou a nápadnou bledosťou.
 
Hematologické a transfúziologické ambulancie na Slovensku každoročne navštívi okolo 600-tisíc pacientov. V poslednom sledovanom roku 2022 zaznamenali 627 844 návštev pacientov. Hematológovia a transfúziológovia aktívne a systematicky sledovali pre chronické ochorenie s rizikom jeho zhoršovania 107 773 pacientov (v tom 40 293 mužov a 67 480 žien). Najviac pacientov bolo sledovaných pre závažné anémie (41 867 sledovaných pacientov v roku 2022), najčastejšie pritom išlo o anémiu z nedostatku železa. S touto diagnózou bolo v roku 2022 sledovaných 23 711 pacientov. Nasledovali získané a vrodené trombofilné stavy s počtom sledovaných pacientov 29 699 v roku 2022.