NCZI: Na Slovensku je sledovaných 349 595 pacientov s cukrovkou

Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, srdcových infarktov, mŕtvice a amputácie dolných končatín. Podľa najnovších údajov NCZI u nás minulý rok pribudlo najmä diabetikov 1. typu v strednom veku, ako aj detí odkázaných na inzulín.
 
14. novembra si pripomíname Svetový deň diabetu. Diabetes mellitus, cukrovka, je v súčasnosti jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Mnohí o ňom hovoria ako o pandémii tretieho tisícročia. Najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ukazujú, že počet pacientov sledovaných v diabetologických ambulanciách má dlhodobo stúpajúci trend, hoci krátkodobo pacientov ubudlo.
 Vývoj počtu sledovaných diabetikov 2009 – 2022
 
Najviac pacientov bolo v roku 2022 sledovaných pre diabetes mellitus 2. typu (91,3 % prípadov, v počte 319 049 pacientov). Na diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7,3 % pacientov (25 473 osôb), gestačný diabetes mellitus predstavoval 0,8 % prípadov (2 734 žien) a iné typy diabetu malo 0,7 % pacientov (v počte 2 339).

 Sledované osoby podľa typu diabetes mellitus v roku 2022
 
Podľa WHO má cukrovku na svete približne 422 miliónov ľudí. Väčšina žije v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Každoročne sa priamo cukrovke pripisuje až 1,5 milióna úmrtí. Počet prípadov, ako aj výskyt cukrovky sa v posledných desaťročiach neustále zvyšuje. Výnimkou nie je ani Slovensko. Kým v roku 1980 bolo na Slovensku lekármi sledovaných 122 197 diabetikov, v roku 2022 to už bolo 349 595, čo je nárast o takmer 230-tisíc osôb.
 
Cukrovka je ochorenie, pri ktorom ľudský organizmus nie je schopný udržať koncentráciu krvného cukru v bežných medziach. Najčastejší diabetes mellitus 2. typu súvisí so životným štýlom. Medzi faktory, ktoré prispievajú k jeho rozvoju patrí nadváha, nedostatok pohybu a genetika, hoci nejde o dedičné ochorenie. Preto by sa mali mať na pozore aj tí, ktorí ochorenie nemajú v rodine.
 
Príznaky bývajú mierne a nešpecifické, ako pocit smädu, potreba močiť častejšie, rozmazané videnie či únava. Trvá aj roky, kým im človek začne pripisovať význam. V dôsledku toho býva choroba diagnostikovaná aj roky po nástupe. Neliečená alebo nedostatočne liečená cukrovka môže viesť k poškodeniu tkanív, predovšetkým očí, obličiek, periférnych nervov a ciev. Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, srdcových infarktov, mŕtvice a amputácie dolných končatín.
 
Včasná diagnostika je kľúčová, aby sa predišlo následkom. Najlepším spôsobom, ako včas odhaliť cukrovku, sú pravidelné kontroly a krvné testy u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zabrániť alebo oddialiť nástup cukrovky 2. typu sa dá zdravou stravou, pravidelnou fyzickou aktivitou, udržiavaním normálnej telesnej hmotnosti a vyhýbaním sa fajčeniu. Cukrovka 2. typu si hľadá svoje „obete“ najmä medzi staršími ľuďmi.

 Diabetes mellitus 2. typu – počet sledovaných osôb podľa veku a pohlavia v roku 2022

V prípade cukrovky 1. typu sme zaznamenali medziročný nárast v počte sledovaných pacientov. Ku koncu roku 2022 ich bolo 25 473 oproti 25 007 v roku 2021. Z celkového počtu 1 327 novodiagnostikovaných pacientov s diabetes mellitus 1. typu ich najviac pribudlo vo vekovej kategórii 30 – 34 rokov.
 
Pokiaľ ide o liečbu cukrovky, pacienti do 19 rokov sú dlhodobo najčastejšie liečení inzulínom. V poslednom sledovanom roku 2022 bol inzulín podávaný až 95 % z nich (v počte 2 260 pacientov). Aj v tomto prípade badať stúpajúci trend počtu detských pacientov odkázaných na inzulín.
 
Z uvedeného počtu 2 260 detských pacientov, ktorým bol v roku 2022 podávaný inzulín, sa až 1 432 detských pacientov liečilo v tzv. intenzifikovanom režime. To znamená, že mali inzulín podávaný minimálne v troch a viacerých denných dávkach s následným monitorovaním hladiny krvnej glykémie.

 Vývoj počtu sledovaných diabetikov vo veku 0 – 18 rokov podľa spôsobu liečby 2009 – 2022

Svetový deň diabetu vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou diabetickou federáciou si každoročne 14. novembra pripomíname od roku 1991 s cieľom zvýšiť povedomie o všetkých typoch cukrovky a podporiť programy prevencie cukrovky 2. typu. V tento deň sa v roku 1891 narodil objaviteľ inzulínu Frederick Banting.