NCZI: Glaukóm je najčastejšou diagnózou v očných ambulanciách

Hoci oftalmológa vyhľadá z roka na rok čoraz menej Slovákov, údaje Národného centra zdravotníckych informácii jednoznačne ukazujú, že pacientov so zeleným zákalom, odborne glaukómom, je vyše 220-tisíc a dlhodobo pribúdajú. Bez ohľadu na vek.
 
Zhoršené periférne videnie patrí k prvým príznakom zeleného zákalu. Väčšinou sa však dlho maskuje za únavu a spája sa so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý podobne ako zvýšený krvný tlak, nijak obzvlášť nebolí a neprejavuje sa. Ani rizikové faktory glaukómu nie sú špecifické - fajčenie, vek nad 40 rokov, viac než 4 dioptrie na blízko či na diaľku, ochorenie ciev, nízky krvný tlak, migrény, poranenia oka, či časté zápaly očí. Zelený zákal jednoznačne odhalí len komplexné očné vyšetrenie.
 
Počet návštev v oftalmologických ambulanciách má dlhodobo klesajúci trend. Kým v roku 2013 zaznamenali 2 240 281 návštev pacientov, v poslednom sledovanom roku 2021 to bolo 1 766 854 návštev, pričom dôvodom návštevy bol v 423 054 prípadoch práve glaukóm (9 964 do 19 rokov, 413 090 nad 19 rokov).
 
Z uvedeného by sa mohlo zdať, že máme zdravšie oči. Ale tento optimizmus nabúravajú štatistiky o počte pravidelne sledovaných pacientov v očných ambulanciách, ktoré si dlhodobo držia vyrovnaný trend. V roku 2021 sledovali oftalmologické ambulancie 730 648 pacientov, čo predstavuje mierny medziročný nárast typický po pandemickom poklese v roku 2020 (717 732 pacientov).
 
V prípade najčastejších novozistených diagnóz u pacientov do 19 rokov, škúlenia (strabizmus) a tupozrakosti (amblyopia) ubúda. Avšak pacientov so zeleným zákalom pribudlo (876). U sledovaných pacientov nad 19 rokov patrí glaukóm dlhodobo medzi najčastejšie novozistené diagnózy. V roku 2021 bol počet sledovaných pacientov v tejto vekovej skupine s novodiagnostikovaným zeleným zákalom 31 238. Zároveň má počet sledovaných pacientov s novodiagnostikovaným glaukómom aj v dlhodobom vývoji v rokoch 2013 – 2019 stúpajúci trend. V roku 2020, v prvom roku pandémie, síce klesol o 9,7 %, ale v roku 2021 opäť medziročne stúpol o 4,4 %.
 
Vývoj počtu sledovaných pacientov do 19 rokov podľa vybraných diagnóz s diagnózou zistenou v sledovanom roku, 2013 – 2021
 NCZI: Glaukóm je najčastejšou diagnózou v očných ambulanciách

Vývoj počtu sledovaných pacientov starších ako 19 rokov podľa vybraných diagnóz s diagnózou zistenou v sledovanom roku, 2013 – 2021
NCZI: Glaukóm je najčastejšou diagnózou v očných ambulanciách