Elektronická PN uľahčí život občanom, lekárom i zamestnávateľom: Keď ste chorý, mali by ste sa liečiť, nie doručovať potvrdenia

Bratislava 31. máj 2022Keď ste na PNke, mali by ste sa liečiť, nie doručovať úradom a zamestnávateľom potvrdenia. Namiesto päťdielneho tlačiva o práceneschopnosti už nebude potrebné žiadne. O nemocenskú dávku v Sociálnej poisťovni už nemusíte osobitne žiadať. Doteraz zaužívaný a hlavne pre občana komplikovaný proces s doručovaním potvrdení o PN zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni zmení postupné zavádzanie elektronickej PN (ePN). Sociálna poisťovňa a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sprístupnia túto novú službu už od 1. júna 2022.
 
Spoločný projekt ePN je dôležitým krokom v odbúraní byrokracie a v elektronizácii služieb, z ktorej bude profitovať najmä občan, ale aj lekári či zamestnávatelia. „Elektronická PN je významnou službou štátu, prvou svojho rozsahu, pri ktorej povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady,“ hovorí Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Jeho predchodca, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Juraj Káčer ho dopĺňa: „Aj preto sme dali tomuto projektu absolútnu prioritu – spolupráca všetkých inštitúcií bola kľúčovou, aby sa občan vymanil z područia byrokracie. ePN významne zjednoduší poistencovi postup v jeho životnej situácii, keď by sa mal sústrediť na liečbu. Už nebude chorý chodiť od lekára po úradoch, nosiť papierovú PN zamestnávateľovi, či žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské. Jeho starosťou bude už len ísť domov a liečiť sa.“
 
Občan pri návšteve lekára, ktorý využíva ePN, všetko vybaví elektronicky. Informáciu o jeho práceneschopnosti lekár elektronicky odošle do NCZI, odkiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne. Tá ich sprístupní ako občanovi, tak zamestnávateľovi. Zároveň už občan nebude v Sociálnej poisťovni podávať osobitnú žiadosť o dávku nemocenské. Samotné vystavenie ePN lekárom bude automaticky považované za žiadosť o dávku a Sociálna poisťovňa bez ďalšieho doručovania „papierovej žiadosti“ nárok na dávku posúdi a vybaví. Občan (poistenec Sociálnej poisťovne) tak po návšteve lekára už nemá žiadne povinnosti ani voči zamestnávateľovi ani voči Sociálnej poisťovni. Inštitúcie si medzi sebou vymenia všetky informácie o jeho PN.
 
„O elektronickej PNke sa hovorí od roku 2003. Zatiaľ čo o nej moji predchodcovia len diskutovali, nám sa ju podarilo pripraviť a spustiť za rok a pol. A to v absolútne vypätom období počas najväčšej krízy od druhej svetovej vojny. Ďakujem celému tímu Sociálnej poisťovne, obzvlášť generálnemu riaditeľovi Michalovi Ilkovi, ktorý sa na zavedení ePN podieľal už ako riaditeľ IT, rovnako bývalému generálnemu riaditeľovi Jurajovi Káčerovi, ktorý celý projekt naštartoval. V neposlednom rade ďakujem kolegom z NCZI, ako aj kolegom zapojeným z môjho rezortu. Najväčšou výhodou ePN je úspora času. Predstavme si, že vďaka ePN 160 tisíc ľudí na Slovensku ušetrí jeden pracovný deň, ktorý môže venovať svojej rodine, vzdelávaniu, namiesto vybavovania PNky,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.
 
Poistenec zároveň získa aj nové možnosti – skontrolovať si svoju ePN sám, pohodlne a online. Tí, ktorí majú prístup do eZdravia v NCZI, sa o ePN dozvedia z tejto aplikácie. Poistenci, ktorí majú aktivovaný prístup do Elektronického účtu poistenca (EÚP) v e-Službách Sociálnej poisťovne, budú mať okrem údajov o ePN k dispozícii navyše aj informácie o stave vybavovania ich dávky. V systéme si budú môcť priamo nahlásiť zmenu pobytu počas práceneschopnosti či upraviť spôsob výplaty na iný bankový účet než ten, ktorý poskytne Sociálnej poisťovni zamestnávateľ. Rovnako budú môcť vziať späť žiadosť o dávku, ak si ju neželajú vyplácať, alebo doručiť hlásenie o úraze v prípade, že sú PN z dôvodu pracovného úrazu. Občan tiež nebude nikomu nahlasovať dátum trvania a ukončenia PN – aj tieto údaje si inštitúcie vymenia elektronicky. „EÚP sa tak postupne stáva komunikačným kanálom – občan už aj prostredníctvom tohto online prostredia bude môcť Sociálnej poisťovni oznámiť a odovzdať niektoré potrebné údaje,“ uzatvára Michal Ilko.
 
Projekt si v rámci testovania v praxi vyskúšali vybraní lekári, ktorí stoja na začiatku uznania práceneschopnosti a ako prví budú odosielať informácie o občanovi do Národného zdravotníckeho informačného systému. „Niet inej cesty ako elektronizovať služby. Zjednodušujú život pacientom i lekárom a šetria čas i peniaze všetkým, vrátane štátu. Lekár má ePN integrovanú priamo v informačnom systéme, v ktorom už pracuje. ePN preto znamená iba niekoľko klikov, vďaka ktorým údaje automaticky pretečú z ezdravia cez Sociálnu poisťovňu až k zamestnávateľovi. Takto vyzerá zmysluplná spolupráca rezortov pre občana,“ hovorí Peter Lukáč, generálny riaditeľ NCZI.
 
Prínos projektu pre pacientov i lekárov zdôrazňuje aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Pri akejkoľvek chorobe je nevyhnutné čo najskôr začať liečbu. Doteraz však boli pacienti nútení doručovať rôzne formuláre namiesto toho, aby išli od svojho lekára domov a tam chorobu „vyležali“. Ak štát disponuje potrebnými informáciami o svojich občanoch, je jeho povinnosťou, aby si ich jednotlivé inštitúcie navzájom vymenili a nezaťažovali občana ďalšími povinnosťami.“
 
Od 1. júna 2022 do 31. mája 2023 sa budú lekári do systému ePN zapájať dobrovoľne a postupne. Od 1. júna 2023 už budú všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia uznávať práceneschopnosť výlučne elektronicky. V prechodnom období tak budú lekári, ktorí ešte nebudú zapojení do nového systému, vystavovať tlačivo o práceneschopnosti aj papierovou formou. Od 1. januára 2024 do systému ePN pribudnú povinne aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť. Papierovým tlačivám tak nadobro odzvoní.
 
Ďalšie informácie o ePN nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne a NCZI:
www.elektronickapn.sk
www.ezdravie.sk/epn