Domáca izolácia a potvrdenie o prekonaní Covid-19

Domáca izolácia je 5 dní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 však získate najskôr na 11. deň
 
Domáca izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 trvá podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 5 dní od odobratia vzorky (vrátane dňa odberu), ktorá bola PCR testom vyhodnotená ako pozitívna. Ak je osoba v rámci päť dňovej izolácie posledných 24 hodín bez príznakov, izolácia sa končí. Ďalších päť dní je však nevyhnutné nosiť na verejnosti respirátor FFP2. Až potom je možné požiadať si o potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, a teda najskôr na 11. deň.
 
Aktuálne platí domáca izolácia či karanténa pre všetkých Covid pozitívnych bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo Covid-19 prekonali. Päť dní od odberu pozitívne vyhodnotenej vzorky alebo päť dní po poslednom kontakte s osobu pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19 je občan povinný zotrvať v domácej izolácii. Ak posledných 24 hodín z týchto piatich dní nemá žiadne príznaky, môže sa vrátiť do bežného života. Avšak tým sa opatrenia, ktoré osoba musí dodržiavať, nekončia.
 
Ďalších päť dní po opustení domácej izolácie musia osoby po izolácii či karanténe nosiť na verejnosti respirátor a až potom si na 11. deň môžu požiadať o Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia Covid-19. Tak to stanovila aj európska legislatíva. Občania ho získajú do 24 hodín od vyžiadania.
 
NCZI pripravilo aj grafický manuál „Ako získať Digitálny Covid preukaz EÚ“: https://www.facebook.com/photo/?fbid=237685488536799&set=pcb.237605588544789
 
Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19 možno stiahnuť i deťom a platí v období najviac 180 dní od odobratia pozitívnej vzorky biologickeho materiálu.