Digitálny COVID preukaz EÚ získajú i osoby očkované v zahraničí

Národné centrum zdravotníckych informácií od zajtra, 9. februára spúšťa proces vydávania Digitálneho COVID preukazu EÚ ľuďom, ktorí sú zaočkovaní v zahraničí a nechajú sa doočkovať na Slovensku.
 
Doočkovať sa bude môcť každý, komu bola podaná prvá alebo druhá dávka vakcíny proti Covid-19 v zahraničí a má o tom potvrdenie. Doplňujúcu dávku (druhú alebo tretiu) získa buď u ambulantného lekára, ak má zdravotné poistenie v SR, alebo vo vakcinačnom centre.
 
Záujemca o očkovanie si stiahne na stránke korona.gov.sk vzor čestného vyhlásenia: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/08/nczi_zahranicni_cestne_vyhlasenie_4-davka.pdf. Čestné vyhlásenie vytlačí, uvedie v ňom pravdivé a úplné údaje, podpíše ho a bez registrácie sa môže dať zaočkovať. Lekárovi spolu s čestným vyhlásením predloží aj originál a kópiu potvrdenia o očkovaní v zahraničí.
 
Lekár zapíše do systémov NCZI údaje, ktoré sa štandardne zapisujú do systému pri očkovaní. Zaočkovaná osoba následne požiada na korona.gov.sk o získanie COVID-19-PASS-u, ktorý bude potrebovať na vygenerovanie Digitálneho Covid preukazu EÚ na korona.gov.sk.
 
Vo svojom Digitálnom COVID preukaze EÚ bude mať zapísanú iba dávku podanú na Slovensku. Vakcinačné centrá ani lekári nebudú nahrávať do systému zápisy o očkovaní realizovanom v zahraničí.